Вступ до магістратури

Головна » Вступ » Вступ до магістратури
 

Вступ до магістратури на навчання за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійна програма: Цифрові технології в енергетиці

Освітньо-наукова програма: Комп’ютерні науки

Міністерством освіти і науки України оприлюднено Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році, який регламентує процедуру вступу в Україні цьогоріч.

Основні новації для майбутніх магістрів:
— єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) скасований цього року;
— для вступу на спеціальність 122 Комп’ютерні науки – результати фахового вступного випробування (бюджет) та розгляду мотиваційного листа (контракт).
— зміна строків подання заяв та документів:
• реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 01 серпня;
• заяви подаються з 16 серпня до 15 вересня;
• рекомендацію на місця за державним замовленням буде надано до 20 вересня;
• виконати умови для зарахування (подати оригінали документів) необхідно до 24 вересня;
• зарахування за державним замовленням відбудеться 25 вересня.

Докладніше, ці та інші новини щодо вступу читайте на сайті приймальної комісії КПІ

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки (2022 рік)

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки (2022 рік)

Програма комплексного фахового випробовування для вступу в магістратуру за ОПП “Цифрові технології в енергетиці” (2023 рік)

Основні зміни в положення про вступ 2022 року:

1. ЄВІ – скасовано.
2. Вступ на освітній рівень магістра на бюджет можливий за результатами Вступного фахового випробування (ВФВ).
3. Вступ на освітній рівень магістра на контракт та бюджет можливий за наявності лише мотиваційного листа.
4. Форма проведення ВФВ (тест, іспит тощо) визначається атестаційною комісією.

 

Архів програми 2021 року:

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

  • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
  • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
  • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
  • у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб обмежено 20 заявами.

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

Контакти відбіркової комісії факультету: (093) 194-47-16 (066) 064-30-92, (097) 653-21-2

email: tef-5@ukr.net

Розклад роботи відбіркової комісії