Науково-дослідна робота

Головна » Наукова діяльність » Науково-дослідна робота

На кафедрі ЦТЕ (АПЕПС) науково-дослідна робота здійснюється за наступними напрямками інноваційного розвитку:

  • математичне моделювання динамічних об’єктів та систем;
  • комп’ютерний моніторинг екологічних, енергетичних та економічних процесів та систем;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
  • діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань.

Список ініціативних НДР кафедри:

Д/р №0119U103633 «Аналіз і візуалізація геометричних та геоінформаційних даних» (Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, керівник А.А. Демчишин).

Д/р 0120U105256 «Управління ризиками сталого розвитку території з використанням методів штучного інтелекту» (Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, керівники: Н.В. Караєва, кафедра ЦТЕ, В.В.Шпурик, кафедра програмної інженерії для енергетики).

Д/р 0121U110721 «Обробка графічної інформації в задачах діагностування та моніторингу». (Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, керівник Н.М. Аушева).

Д/р 0121U109207 «Методи і алгоритми оптимізації розпізнавання образів на основі методів машинного навчання» (Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, керівник О.В. Шалденко).

Д/р 0121U107449 Ідентифікація режимів функціонування об’єктів критичної інфраструктури в умовах невизначеності (Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики, керівник В.А. Лабжинський).

Д/р 0123U101913 Децентралізована платформа для благодійності на допомогу Україні (Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики, керівники І. В. Сегеда, Л.І. Кублій).

Д/р 0123U102401 Програмне забезпечення систем енергоменеджменту (Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики, керівники В.М. Мамалига, І. В. Сегеда).