Силабуси (магістратура професійного напряму)

Головна » Навчальна діяльність » Силабуси » Силабуси (магістратура професійна)

ЗО1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВО 

ЗО2 СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ЗО3 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ЗО4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЄКТІВ

ЗО5 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПО1 ОБРОБКА НАДВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ

ПО2 ВИСОКОПРОДУКТИВНІ РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ

ПО3 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГРАФІЧНОЇ ТА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (магістри професійного спрямування)

ПО4 ПОСТРЕЛЯЦІНІ БАЗИ ДАНИХ

ПО5 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ В ЕНЕРГЕТИЦІ

ПО6 МЕТОДИ СИНТЕЗУ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

ПО7.1 НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ. ЧАСТИНА 1. Основи наукових досліджень

ПО7.2 НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ-2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

ПО8 ПРАКТИКА

ПО9 ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ЕКО-ЕНЕРГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ: ERLANG

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ

ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ  

POSTRELATIONAL DATABASES

ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ (Онисько)

МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ: КУРСОВА РОБОТА

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГРАФІЧНОЇ ТА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (магістри наукового спрямування)

ЗО1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ПАТЕНТОЗНАВСТВО

ЗО2 СТАЛИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

ЗО3 ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЗО4 РОЗРОБКА СТАРТАП-ПРОЄКТІВ

ЗО5 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ПО1 ОБРОБКА НАДВЕЛИКИХ МАСИВІВ ДАНИХ

ПО2 ВИСОКОПРОДУКТИВНІ РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ

ПО3 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГРАФІЧНОЇ ТА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (магістри професійного спрямування)

ПО4 ПОСТРЕЛЯЦІНІ БАЗИ ДАНИХ

ПО5 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ З РОЗПОДІЛЕНИМИ БАЗАМИ ДАНИХ В ЕНЕРГЕТИЦІ

ПО6 МЕТОДИ СИНТЕЗУ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

ПО7.1 НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ. ЧАСТИНА 1. Основи наукових досліджень

ПО7.2 НАУКОВА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ-2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

ПО8 ПРАКТИКА

ПО9 ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНІТОРИНГ ЕКО-ЕНЕРГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ

НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ: ERLANG

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ МЕРЕЖІ ОБ’ЄКТІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ