Громадське обговорення освітніх програм

Головна » Про кафедру » Громадське обговорення освітніх програм
Громадське обговорення оновлених ОПП/ОНП

Пропозиції відправляти на електронну адресу кафедри ЦТЕ kafedra.dte@lll.kpi.ua

Або заповнити форму “Зауваження та пропозиції щодо проекту освітньої програми

Відгуки на Освітні програми

Рецензії підприємств на освітньо-професійну програму «Цифрові технології в енергетиці» спеціальності 122 «Компʼютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Рецензії підприємств на освітньо-професійну програму «Цифрові технології в енергетиці» спеціальності 122 «Компʼютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Рецензії підприємств на освітньо-наукову програму «Компʼютерні науки» спеціальності 122 «Компʼютерні науки»  другого (магістерського) рівня вищої освіти: