Навчальні плани для докторів філософії

Навчальні плани для аспірантів

Навчальний план прийом 2023 року за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” освітньо-науковою програмою “Комп’ютерні науки” (очна).

Навчальний план прийом 2023 року за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” освітньо-науковою програмою “Комп’ютерні науки” (очна, вечірня).