Крячок Олександр Степанович

Головна » Педагогічний склад » Крячок Олександр Степанович

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: alexandrkriachok@gmail.com

Крячок Олександр Степанович закінчив Київський політехнічний інститут в 1986 році за спеціальністю «Електричні машини». З 1986 по 1992 рік працював на посаді інженера в НДІ «КВАНТ». А з 1992 по 1995 рокпроходив навчання в аспірантурі Інституту кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. По завершенню навчання в аспірантурі був направлений на роботу на посаді м.н.с. у відділ «Алгоритмічних основ баз знань з електродинаміки» Інституту кібернетики.

З 2001 року за переводом працює в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спочатку на посаді старшого викладача, а з 2006 року на посаді доцента.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Математичні моделі та елементи інформаційної технології для магнітометричних систем вимірювання малих переміщень» за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. В 2013 році отримав вчене звання доцента по кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Основним напрямом наукової діяльності Олександра Степановича є дослідження надслабких магнітних полів з метою створення високочутливих вимірювальних приладів.

Загальний стаж роботи складає 36 років.

Навчальна робота

Доцент Крячок О.С. викладає дисципліни:

 • «Алгоритмізація та програмування. Процедурне програмування»,
 • «Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспіранта. Має спільні зі студентами наукові праці, авторські свідоцтва та разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Крячок О.С. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання магнітних полів виконуючих пристроїв роботизованих систем.

Олександр Степанович є виконавцем науково-дослідної роботи «Розробити методи оптимального керування складними багатокомпонентними технічними комплексами з використанням Євростандартів» (Державний реєстраційний номер теми: 0119U002229, строки виконання: 01.01.2018 – 31.12.2023).

ORCID ID: 0000-0003-4829-635X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NidEA2AAAAAJ&view_op

 

Основні публікації

 1. Savchenko M., Kriachok A. Automatic generation of semantic knowledge networks from an unstructured text. Control Systems and Computers. N1. P. 71 – 78. DOI: 10.15407/usim.2018.01.071
 2. Крячок О. Моделювання геометрії магнітного поля в задачах проектування високоточних виконуючих пристроїв. Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2020. № 97. С. 75 – 81.
 3. DOI: 32347/0131-579x.2020.97.75-81
 4. Крячок О., Реуцький М., Сушко Д. .До питання розрахунку характеристик спеціальних пристроїв з магнітною системою на основі постійних магнітів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. № 2(8). С. 77 – 82. ISSN 2079-5459. DOI: 10.20998/2413-4295.2021.02.11
 5. Крячок О., Сушко Д. Моделювання електромагнітних процесів у робочій зоні спеціальних пристроїв з урахуванням впливу магнітного екрану. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. 2022. № 3 (13). С. 18 – DOI: 10.20998/2413-4295.2022.03.03
 6. Pisarenko V., Nogin N., Kryachok A. About complex intelligent technologies for techno-ecological events control in the water area. Проблеми програмування: УкрПРОГ-2022. Київ. ISSN: 1727-4907

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Крячок О., Савченко М. Комп’ютерна програма «Auto Semantic Knowledge Network Builder»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79690. Україна. Дата реєстрації 08.06.2018.
 2. Крячок О., Гамалій Л. Комп’ютерна програма «Scanner of ports availability»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88146. Україна. Дата реєстрації 02.05.2019.
 3. Крячок О., Савчин Ю. Комп’ютерна програма «Information security system»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88390. Україна. Дата реєстрації 10.05.2019.
 4. Крячок О., Шарацький О. Комп’ютерна програма «Crypt Store System»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88797. Україна. Дата реєстрації 21.05.2019.
 5. Крячок О., Ярмошевич А. Комп’ютерна програма «EasyDocs»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88892. Україна. Дата реєстрації 23.05.2019.
 6. Крячок О., Сушко Д. Комп’ютерна програма «Hospital Management Helper»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98039. Україна. Дата реєстрації 12.06.2020.
 7. Крячок О., Сушко Д. Комп’ютерна програма «Electro-Magnetic Laboratory»: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111491. Україна. Дата реєстрації 01.02.2022.