П’яних Костянтин Євгенович

Головна » Педагогічний склад » П’яних Костянтин Євгенович

Посада: професор кафедри

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: pyanykh67@gmail.com

П’яних Костянтин Євгенович закінчив Київський політехнічний інститут в 1994 році за спеціальністю „Інженерна теплофізика”.

З 1994 по теперішній час року працює в Інституті газу Національної академії наук України на посадах: інженер, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій альтернативних палив.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі ” за спеціальністю 05.14.06 – «технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».  

В 2017 році захистив дисертацію доктора технічних наук на тему «Розвиток наукових засад теплотехнологій заміщення природного газу альтернативними паливами» за спеціальністю 05.14.06 – «технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

В 2022 році зайняв посаду професора кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 29 років.

Навчальна робота

П’яних К.Є. викладає студентам першого року підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Цифрові технології в енергетиці» наступну дисципліну:

 • «Системи моніторингу стану мережі об’єктів у реальному часі».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

П’яних К.Є. є фахівцем у галузі промислової енергетики. Він був і є науковим керівником науково-дослідних робіт:

 • «Розроблення науково-практичних засад енергетичного використання скидного потенціалу та вторинних ресурсів міст України» № 0118U004317 (2017-2022 р.)
 • «Наукові засади використання відновлювальних джерел енергії та відходів у системах енергетичного забезпечення міст та поселень України» № 0123U100595 (2023-2027 р.)
 • «Розроблення гетерогенно-каталітичних процесів отримання рідких синтетичних моторних палив з вітчизняної сировини для забезпечення енергонезалежності держави. Розділ 2. Розроблення технологічних рішень щодо переробки вуглецьвмісної сировини у синтез-газ та вуглеводні» №0123U101126 (2023-2024 р.).

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-0158-4696

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56835808100

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dRLTZjsAAAAJ&hl=uk

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має 100 публікацій, з них  2 монографії, 12 патентів, 6 статей у виданнях, які входять до міжнародної науко-метричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. B. Soroka, K. Pyanykh, V. Zgurskyi. Mixed Fuel for Household Gas-Powered App liances as an Option to Replace Natural Gas with Hydrogen. Science and Innovation, 18(3), 10–22. 10.15407/scine18.03.010.
 2. K. Kostohryz, A. Tsiupiashuk, K. Pyanykh, I. Vysochanskyi, D. Kukoba. The outcomes of the study of the methane-hydrogen-mixture operation of household gas stoves. Oil&gas industry of Ukraine (in Ukrainian), 2022, No. 1, pp. 32-36. https://www.naftogaz.com/short/8b5438e6
 3. Карп, І. , Нікітін, Є. і П’яних, К. 2021. Відновлювані джерела в системах енергопостачання міст України. Технічна електродинаміка. 1 (Січ 2021), 040.10.15407/techned2021.01.040
 4. Карп І., П’яних К. Тверді побутові відходи як енергетичний ресурс. Технічна електродинаміка – 2019. – №6. С. 49–58, 15407/techned2019.06.049
 5. Карп І.М., П’яних К.Є. Перспектива ВДЕ в Україні та роль біоенергетики у їх розвитку. Відновлювальна енергетика та енергоефективність у 21-му столітті. Матеріали 19 –ї міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 26-28 вересня 2018 р. С.566-570.
 6. Карп І.М., П’яних К.Є., П’яних К.К. Утилізація осадів стічних вод. Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2019 , № 2 – C. 34-48 DOI: https://doi.org/10.33070/etars.2.2019.05
 7. Карп І.М., П’яних К.Є. Технологічні аспекти енергетичного використання твердих побутових відходів. Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2019, № 3 – C. 27-39 DOI:33070/etars.3.2019.03
 8. Сорока Б.С., П’яних К.Є., Згурський В.О., Горупа В.В., Кудрявцев В.С. Енергетичні та екологічні характеристики побутових газових приладів при використанні метано – водневої суміші в якості паливного газу. Нафтогазова галузь України,-2020- №6. – С 3 – 13.
 9. В.О. Кремньов, Н.С. Корбут, К.Є. П’яних, О.В. Шеліманова. Дослідження процесу сушіння мулових відкладень стічних вод за рахунок енергії сонця. Енергетика і автоматика –2020 – № 2. – С.51-61.
 10. В.О.Кремньов, Н.С.Корбут, К.Є.П’яних, О.В.Шеліманова. Комбіноване сушіння мулових відкладень стічних вод за допомогою енергії довкілля. Енергетика і автоматика–2020 – № 6. – С.59-70.
 11. Сорока Б.С., П’яних К.Є., Згурський В.О., Горупа В.В., Кудрявцев В.С. Енергетичні та екологічні характеристики побутових газових приладів при використанні метано-водневої суміші, як паливного газу. Нафтогазова галузь України, № 6. 2020. С. 3–14.

Патент

А.с. №120513 Україна. Спосіб очистки генераторного газу та пристрій для його здійснення/ Карп І.М., П’яних К.Є., П’яних К.К. Патент опубліковано 26.12.2019, бюл. № 24/2019.

Монографія

 1. І. М. Карп, Є. Є. Нікітін, К.Є. П’яних, К. К. П’яних, Заміщення природного газу альтернативними паливами. НАН України. Ін-т газу. – Київ: Наук. думка, 2019. – 231 с.
 2. І.М.Карп, Є.Є.Нікітін, К.Є.П’яних, О.І.Сігал та ін. Стан та шляхи розвитку систем централізованого теплопостачання в Україні. У 2 кн. НАН України, Інститут газу.-Київ: Наукова думка, 2021, 264 с.