Путренко Віктор Валентинович

Головна » Педагогічний склад » Путренко Віктор Валентинович

Посада: професор кафедри

Вчене звання: старший науковий співробітник

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: putrenko10@gmail.com

 

Путренко Віктор Валентинович закінчив Харківський національний університет в 2004 р. за спеціальністю «Економічна та соціальна географія».

З 2005 по 2008 р. навчався в аспірантурі Інституту географії Національної академії наук України, де захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.02 «Ресурсозбереження у суспільно-географічному комплексі Харківської області».

З 2008 по 2013р. працював на посадах наукового та старшого наукового співробітника Інституту географії НАНУ.

В 2012 р. присвоєно вчений ступінь старшого наукового співробітника».

З 2013 по 2021 р. працював на посаді завідувача лабораторії геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З 2014 по 2018 р. навчався в докторантурі Інституту прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В 2020 р. було захищено докторську дисертацію за спеціальністю 01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень на тему «Методологія інтелектуального аналізу геопросторових даних для задач сталого розвитку».

З 2021 р. розпочав роботу в Амерікан Юніверсіті Київ на посаді професора кафедри інформаційних технологій.

З 2021 р. працює за сумісництвом на посаді професора на кафедрі АПЕПС.

Загальний стаж роботи складає 20 років.

Навчальна робота

Професор Путренко В.В. викладає дисципліни:

 • «Геоінформаційні системи»,
 • «Просторове моделювання на основі супутникових даних»,
 • «Бази геопросторових даних»,
 • «Геоінформаційний аналіз».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

В різний час Путренко В.В. працював як запрошений викладач в Національному авіаційному університеті, КНУ ім. Тараса Шевченка, Києво-Могилянській академії, Інституті прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Путренко В.В. є співавтором 2 навчальних посібників з геоінформаційних систем, які були підготовлені спільно з канадськими колегами.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 26469 Дата отримання сертифікату: 2022-06-17, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов»

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Путренко В.В. є фахівцем з розробки та впровадження геоінформаційних систем та їх елементів, розробки баз геопросторових даних, інтелектуального ГІС-аналізу, картографічних інформаційних систем, візуалізації даних.

З 2013 по 2018 рр. Путренко В.В. був керівником міжнародного проекту «Закладання фундаменту інфраструктури просторових даних: Нарощування потенціалу уряду України для підтримки сталого економічного зростання» S-065681, який здійснювався разом з Vancouver Island University.

У 2016 – 2018 рр. був керівником міжнародного проекту спільно з УНТЦ та НАН України “Розробка інформаційних технологій для моделювання, кількісного визначення та прогнозування впливу загрози конфлікту та розповсюдження на стабільність суспільства у регіональному та глобальному масштабах”№ 6166.

Брав участь в якості дослідника у проектах:

 • «Інтегрована платформа для оцінювання та сценарного планування сталого розвитку об’єднаних територіальних громад в ході проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні» № 0120U102060 (01.01.2020 – 31.12.2022),
 • «Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних викликів і загроз за умов циклічного виникнення пандемій, методи і технології подолання їх наслідків» Державний реєстраційний номер: 2020.01/0283, (01.01.2020 – 31.12.2022),
 • «Розробка онлайн-платформи для аналізу та планування сценаріїв сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки людського життя», 0117U002476, (2017 -2019),
 • Форсайт української економіки: середньостроковий (2015–2020) та довгостроковий (2020–2030) часові горизонти, (2016, 2018),
 • Розробка методології та математичних основ кількісної оцінки процесів сталого розвитку та впливу на них комплексу загроз як у глобальному, так і в регіональному контексті, 0111U001738, (2013 -2015),
 • Програма запобігання, готовності та реагування на техногенні та природні катастрофи, що фінансуються ЄС, у Східному регіоні ЄІСП – EuropeAid / 129397 / C / SER / Multi EP 105044, (2013 – 2014).

ORCID ID: 0000-0002-0239-9241, https://orcid.org/0000-0002-0239-9241

Web of Science ReseracherID: AAP-4697-2020, https://publons.com/researcher/3672421/viktor-putrenko/

Scopus Author ID: 57164002100 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57164002100

Google Scholar: pMRIflEAAAAJ&hl https://scholar.google.com/citations?user=pMRIflEAAAAJ&hl=uk

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Автор понад 150 публікацій у наукових журналах та збірниках конференцій, у тому числі 10 проіндексованих Scopus та 11 розділів у книгах, 3 навчальних посібників, 1 патент на технологію.

Основні публікації

 1. Viktor Putrenko, Nataliia Pashynska , 2020 Analysis of regional armed conflicts using spatial clustering methods // Lecture Notes in Information Sciences Vol. 9 InterCarto-InterGIS 24, Bonn Geoinformation and Sustainable Development. – 67 – 73
 2. Putrenko V., Pashynska N. Risk Modeling of Accidents in the Power System of Ukraine with Using Bayesian Network // Advances in Computer Science for Engineering and Education, Springer International Publishing AG, 2018. – vol. 754. рр.13-22
 3. Govorov M., Beconytė G., Gienko G., Putrenko V. Spatially constrained regionalization with multilayer perceptron // Transactions in GIS. 2019 Vol 23, Issue 4, p.1–30
 4. Putrenko V., Pashynska N., Nazarenko S. Data Mining of Network Events With Space-Time Cube Application // First Workshop on Platial Analysis (PLATIAL’18), Heidelberg, 20–21 September 2018. – рр. 73-80
 5. Putrenko V., Modeling Spatial Relationships of Electoral Behavior in Ukraine // European review of law and international relations Chief of the Board Jerzy J. Wiatr, Warszawa, 2018. – P. 46 – 52
 6. Zgurovsky M Putrenko V., Pashynska N. Parameterization of Sustainable Development Components Using Nightlight Indicators in Ukraine // 2018 IEEE First International Conference on Systems Analysis & Intelligent Computing (SAIC), 2018. – рр. 8-12
 7. Putrenko V. Pashynska N. The use of remote sensing data for modeling air quality in the cities // ISPRS Ann. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., IV-5/W1, 2017, рр. 57-62
 8. Putrenko V. Data Mining of Relationship in Crowdsourcing Projects and Social Activities of Citizens // 2017 IEEE First International Conference on electrical and computer engineering (UKRCON), conference proceedings, Kyiv, Ukraine, May 29 – June 2, 2017. – P. 1060 – 1066
 9. Snytyuk, N. Pashynska, V. Putrenko, A. Musienko A decision tree in a classification of fire hazard factors // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, 2016. Vol 5, No 10(83)   Р. 32-38
 10. Putrenko V., Bowkun Alexandra Spatial modeling of the risk of accident in the power system // Risk information management, risk models and applications, 2015. – CODATA-Germany LNIS. – Vol.7 – P.1 – 13,
 11. Putrenko V. Data mining of the land cover characteristics of Ukraine using the data of remote sensing of Earth // Slovak international scientific journal, VOL.1, №30, 2019. – p. 13-18.
 12. Putrenko V., Pashynska N. Data mining of sustainable development process with using nightlight indicators // Technology audit and production reserves — № 3/2(47), 2019. – p. 4 – 9
 13. Chabaniuk, V.S., Putrenko, V.V. Persönlicher Atlas des Ministers für Katastrophenschutz der Ukraine // Diskussionsbeiträge zur Kartosemiotik und zur Theorie der Kartographie Intern. Korrespondenz-Seminar, Band 15. Dresden 2012, p. 14- 19

Монографія

 1. Foresight 2018: systemic world conflicts and global forecast for XXI century / International Council for Science etc.; Scientific Supervisor M. Zgurovsky. – K. : NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», 2018. 226 p
 2. Sustainable Development: Analysis:Global and Regional Contexts / International Council for Science (ICSU) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. — K. : Igor Sikorsky KPI, 2017. — Part 1. Global Analysis of Quality and Security of Life (2016). — 208 p.
 3. Sustainable Development: Analysis: Global and Regional Contexts / International Council for Science (ICSU) and others; Scientific Supervisor of the Project M. Zgurovsky. — K. : Igor Sikorsky KPI, 2017. — Part 2. Ukraine in Sustainable Development Indicators (2016– 2017). — 72 p.
 4. Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU) ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» ; Institute for Applied System Analysis of NAS of Ukraine and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «KPI», Publ. house «Polytechnica», 2017. — 120 p.
 5. Govorov M., Putrenko V., Gienko G. Mining Spatial Patterns of Distribution of Uranium in Surface and Ground Waters in Ukraine / Sami Faiz, Khaoula Mahmoudi. Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements, 2016, 567 p.
 6. Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU) ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» ; Institute for Applied System Analysis of NAS of Ukraine and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «KPI», Publ. house «Polytechnica», 2016. — 140 p.
 7. Foresight of Ukrainian Economy: mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons / Scientific advisor of the project acad. of NAS of Ukraine M. Zgurovsky // International Council for Science (ICSU) ; Committee for the System Analysis of the Presidium of NAS of Ukraine; National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» ; Institute for Applied System Analysis of NAS of Ukraine and MES of Ukraine ; World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development. — 2nd ed. — Kyiv : NTUU «KPI», Publ. house «Polytechnica», 2015. — 136 p.
 8. Analysis of socio-economic processes of development of society based on knowledge / science. ker. project MZ Zgurovsky. – K .: KPI them. Igor Sikorsky, 2017. – 26 p ISBN 978-966-622-819-5
 9. Analysis of sustainable development – global and regional contexts / International. Science Council (ICSU), etc .; Science. ker. project M. 3. Zgurovsky. – Kyiv: NTUU “KPI”, 2013. – Part 2. Ukraine in indicators of sustainable development (2013). – 178 p.
 10. Putrenko Viktor Resource saving: regional aspect. – Science. – Kyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2011. – 224 p.
 11. GIS mapping in Ukraine. Conceptual bases and directions of development. – For order. acad. L. Rudenko. – Kyiv, Research and Production Enterprise “Publishing House” Scientific Thought “of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 2011. – 103 p.