Свістунов Сергій Якович

Головна » Педагогічний склад » Свістунов Сергій Якович

Посада: старший викладач

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: svistunov@bitp.kiev.ua

Закінчив факультет систем управління Київського політехнічного інституту (1980) за спеціальністю автоматизовані системи управління та отримав кваліфікацію інженер-системотехнік. 

У 1980—1993 рр. займався науковою діяльністю в Міжгалузевому НДІ проблем механіки «РИТМ» при КПІ, у 1994—2004 рр. працював у різних державних і комерційних установах.

Від 2005 р. — в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (старший науковий співробітник лабораторії ґрід-обчислень у фізиці (2005—2009), завідувач відділу технічного забезпечення інформаційних комп’ютерних систем (2009—2012), з 2012 — завідувач відділу комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації).

Одночасно викладає в Національному технічному університеті України «КПІ» (від 2005 — доцент).

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.12 — автоматизовані системи проектування на спеціальну тему.

 

Навчальна робота

Свістунов С.Я. останнім часом викладає дисципліни:

  • Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних,
  • Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи в енергетичних комплексах.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Наукові дослідження стосуються впровадження в Україні системи просторово розподілених обчислень, що дістала назву «ґрід-обчислення».

Робота охоплює весь спектр проблем зі створення ґрід-інфраструктури України: від розроблення концепції до технічних питань щодо проектування і встановлення високопродуктивних кластерних систем та інсталяції й конфігурування проміжного програмного забезпечення. Зокрема, було побудовано систему керування українською національною ґрід-інфраструктурою виробничого типу, інтегровану на технічному рівні до Європейської ґрід-інфраструктури (EGI). Досліджено методики оцінювання завантаженості ґрід-інфраструктури, виконано аналіз стратегій балансування навантаження в ґріді. Розроблено алгоритми розподілу потоку завдань у ґрід-системі і запропоновано метод реалізації виконання наукових додатків у ґрід-середовищі в межах комплексного наукового шлюзу.

Науковий керівник проекту EGI-ACE між Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України і Європейським Союзом (European Union, represented by the European Commission) в рамках програми Horizon від 01.01.2021р. GRANT AGREEMENT  (Грантова угода)  № 101017567.

Інша діяльність

Основні публікації

  1. Свістунов С.Я., Перконос П.І., Субботін С.В., Твердохліб Є.М. На шляху до створення Української національної хмари відкритої. Проблеми програмування. 2021. No 3, c.27-39, ISSN 1727-4907.  DOI: https://doi.org/10.15407/pp2021.03.027
  2. Koval О. V., Kuzminykh V. О., Svistunov S. Y., Beibei Xu.,  Shiwei Zh. Data collection for analytical activities using adaptive micro-service architecture. Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021, Т. 23, № 1, с.67-79.  – ISSN 1560-9189. DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2021.23.1.235408
  3. Свістунов С.Я. Відкритий доступ до дослідницької інфраструктури в НАН України – поточний стан, проблеми, перспективи розвитку // І міжнародна конференція «Відкрита наука та інновації в Україні 2022», 27-28 жовтня 2022 р., м. Київ. C. 27-28. DOI: https://doi.org/10.5446/60380
  4. Svistunov S. Support for Ukraine // EGI2022: Together for Tomorrow. Innovative Computing for Research, 19-23 September 2022, Prague, Czech Republic. https://indico.egi.eu/event/5882/timetable/#20220921.detailed
  5. Свістунов С.Я., Перконос П.І., Суботін С.В., Твердохліб Є.М., Резніченко В.А. Особливості формування інфраструктури відкритої науки в Україні.  ХІІІ міжнародна науково-практична конференція з програмування УкрПРОГ’2022. 11-12 жовтня 2022р. Київ. С. 335-348.
  6. Koval О. V., Kuzminykh V. О., Svistunov S. Y., Beibei Xu.,  Shiwei Zh. Data collection for analytical activities using adaptive micro-service architecture // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021, Т. 23, № 1, с. 67-79. DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2021.23.1.235408
  7. Svistunov S.Ya., Perkonos P.I., Subotin S.V., Tverdochlib Ya.M. On the way to creating Ukrainian national cloud of open science // Problems in programming 2021, vol. 3, p. 27-39. DOI:  https://doi.org/10.15407/pp2021.03.027