Залевська Ольга Валеріївна

Головна » Педагогічний склад » Залевська Ольга Валеріївна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: o.zalevska@kpi.ua

Залевська Ольга Валеріївна закінчила Київський політехнічний інститут в 2008 році за спеціальністю „Математика”.

З 2008 року по 2022 працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського, на посадах: асистент, старший викладач, доцент.

У 2008 році поступила до аспірантури. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Геометричне моделювання процесів нелінійної динаміки методом фрактальної апроксимації ” за спеціальністю 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка” (122 «Комп’ютерні науки»).

Загальний стаж роботи складає 14 років.

Навчальна робота

Доцент Залевська О.В. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Чисельні методи в моделюванні енергетичних процесів»,
 • «Чисельні методи для розв’язання енергетичних задач»,
 • «Технології створення віртуальної та доповненої реальності в енегетиці»,
 • «Дискретне програмування та клітинні автомати».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів,  займається підготовкою та координацією конкурсантів Малої академії наук України секції прикладної математики. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Під керівництвом Залевської О.В., студенти кафедри ставали призерами ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (Мневец А.В 2017р., Ляшко І.І, Пащенко 2021р.).

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтва № 24502 від 04.05.2018 та №26101 від 04.05.2021 Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Залевска О. В.  є фахівцем з геометричного моделювання динамічних процесів засобами фрактальної апроксимації, фрактальної графіки та аналізу, візуалізації процесу розвитку систем за допомогою клітинних автоматів.

Виконавець ініціативної теми: «Геометричне моделювання структур методами фрактальної геометрії» (номер договору: 0113 U007912 дата реєстрації: 2019-02-02 керівник: доктор технічних наук, професор, академік Ванін Володимир Володимирович).

Завершує роботу над докторською дисертацією.

Активно бере участь у роботі спеціалізованих вчених радах Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури та  К 18.053.02  Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького як офіційний опонент при захисті дисертацій.

 Член жюрі  IІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Київській області (орган, що ухвалив: Департамент освіти і науки КОДА дата ухвалення: 2022-02-03, наказ №25 від 03.02.2022 URL на електронний ресурс заходу: https://kyivobl-man.in.ua/konkurs-zahyst/ )

Координатор секції Прикладної математики Всеукраїнськогоко курсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у Київській області.

Член осередку ВГО «Українська асоціація з прикладної геометрії» в КПІ імені Ігоря Сікорського. Довідка члена ВГО «Української асоціації з прикладної геометрії»

ResearcherID: J-5245-2017

Scopus Author ID: 57216585721

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3163-1695

Goodle scholar: https://scholar.google.com/citations?user=v4Quig0AAAAJ&hl=th

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має  106 публікацій, з 82 наукових, 5 навчально-методичного характеру, 2 патент, 5 статей у виданнях, які входять до міжнародної науко–метричної бази Scopus

Основні публікації

 1. Pylypaka S. et al. Determination of the Effort for Flexible Strip Pushing on the Surface of a Horizontal Cylinder //Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes. – Springer, Cham, 2019. – С. 582-590 (Scopus)
 2. Zalevska et al., “Сonstruction and study of the mathematical model for the system using three-dimensional cellular automata,” 2021 ieee 16th international conference on the experience of designing and application of cad systems (cadsm), 2021, pp. 49-52, doi: 10.1109/cadsm52681.2021.9385235.(Scopus)
 3. Pylypaka S., Volina T., Zalevska O., Semirnenko S., Hryshchenko I. Movement of a Particle on the Inner Surface with a Preset Meridian. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, pp. 535–545, 2022, DOI: 10.1007/978-3-030-91327-4_52. DOI: https://www.springerprofessional.de/en/movement-of-a-particle-on-the-inner-surface-with-a-preset-meridi/19877376 Scopus
 4. Sliding of a Particle on the Horizontal Plane Under Oscillating and Rotary Movements Volina, T.Pylypaka, S.Babka, V.Zalevska, O.Rebrii, A., 2023, стр. 506–514 DOI: 10.1007/978-3-031-16651-8_48 Scopus
 5. Zalevska, V.Vanin “Three dimentional cellular automatons as a tool for map objects display”/ Actual problems of renewable power engineering,construction and environmental engineering (Kielce 2020)/P.54-57/ ISBN 978-83-65719-84-3
 6. ZalevskaThe priming of the construction of the working organ for the dissemination of mineral goods / “Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience” Wloclawek, Republic of Poland, September 27–28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – P. 133–135
 7. Залевська О.В. Дослідження розвитку фрактального процесу при зміні базового трикутника // В.В.Ванін, О.В.Залевська / Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. – С. 25-29 Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff, ISSN 2313-125X)
 8. Залевська О.В. Групи симетрій кратера місяця //В.В. Ванін, О.В.Залевська / Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. – С. 55-59 Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive(В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,  ISSN 2313-125X)
 9. Залевська О.В. До питання дослідження оберненої задачі розвитку перехідного процесу динамічної системи // В.В.Ванін, О.В.Залевська / Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2017. – Вип. – С. 39-44. Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,  ISSN 2313-125X)
 10. Залевська О. В. Розробка програмного забеспечення для моделювання трьохвимірних клітинних апаратів / О. В. Залевська, О. В. Котолупов, N. Serdyukova // Сучасні проблеми моделювання. – 2017. – Вип. 9. – С. 26-30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cpm_2017_9_7. Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,ISSN 2313-125X)
 11. Залевська О.В. Погрешность от неадекватности математической модели проблемной области при статистических измерениях \\ О.В. Залевська, І.В.Мірошніченко \ Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. – С. 39-44 Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive(В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff, ISSN 2313-125X)
 12. Залевська О.В. Обработки экспериментальных данных в адаптивных системах с многоуровневой самоорганизацией \\ О.В. Залевська, І.В.Мірошніченко \ Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2017. – Вип. – С. 39-44 Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive(В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff, ISSN 2313-125X)
 13. Дослідження властивостей тривимірних клітиних автоматів // О.В.Залевська, Котолупов О.В./ System analysis and information technology: 19-th International conference SAIT 2017, Kyiv, Ukraine, 2017. Proceedings. /ESC “IASA” NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 2017. / p.273 (В системах реферування: Google Scholar, Mendeley и CiteULike. ISBN 978-966-2748-93-2 (print) ISBN 978-966-2748-94-9 (ebook))
 14. Залевська О.В. Адаптация по точности в системах обработки экспериментальных данных с двухуровневой самоорганизацией\\ О.В. Залевська, І.В.Мірошніченко \ Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б.Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип. – С. 39-44. Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,ISSN 2313-125X)
 15. Залевська О.В. Алгоритм полного перебора матриц в методе анализа иерархий // Залевська О.В, Литвиненко П.Л., Финогенов А.Д., Янушевская Е.И./ Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 13. – С. 75-79. Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,ISSN 2313-125X)
 16. Залевська О.В. Візуалізація розвитку динамічної системи за допомогою тривимірних клітинних автоматів. /. Ванін В.В., Залевська О.В., Чередніченко В.О./Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць, / МДПУ ім. Б.Хмельницького вип. 14 – м. Мелітополь – 2019, с. 48 – 53. Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,ISSN 2313-125X)
 17. Залевська О.В. Структура тривимірного клітинного автомату    для  побудови зображення динамічних систем.// Ванін В.В., Залевська О.В., Чередніченко В.О./ Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць, вип. 15 м. Мелітополь – 2019, с. 43 – 50. Доступ: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff, ISSN 2313-125X)
 18. Застосування теорії графів для удосконалення та візуалізації алгоритму пошуку найкоротшого шляху в математичній моделі відео ігри\ V Vanin, O Zalevska, P Jablonskiy – Прикладна геометрія та інженерна графіка, 2020 (В системах реферування: BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України)
 19. Sydorenko, Iuliia, and Olha Zalevska. “Підвищення точності алгоритму політочкових перетворень.” Прикладна геометрія та інженерна графіка 97 (2020): 129-135. (В системах реферування: BASE, WorldCat, Google Scholar, Наукова періодика України)
 20. Залевська О. Недоліки та переваги автоматизованих систем контролю Сучасні проблеми моделювання. Збірник наукових праць, вип. 16 м. Мелітополь – 2019, с. 43 – 50. Доступ:http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/archive (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff,ISSN 2313-125X)
 21. Vanin, V., Zalevska, O., & Finogenov, A. (2020). THE ALGORITHM OF DIAGNOSTICS MEDICAL EQUIPMENT ON THE BASIS VALET TRANSFORMATIONS. Modern Problems of Modeling, (18), 61-68. Retrieved from http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/2796 (Published 2020-09-07) (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff, ISSN 2313-125X)
 22. Zalevska, O., Ladogubets, T., & Lavro, O. (2020). USING DRAG-AND-DROP TECHNOLOGY WHEN CREATING A WEB INTERFACE. Modern Problems of Modeling, (19), 57-64. Retrieved from http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/2818 (Published 2020-09-07) (В системах реферування: Index Copernicus, Google Scholar, Наукова періодика України, Open Journal Systems, Crossreff, ISSN 2313-125X)