Сліпченко Володимир Георгійович

Головна » Педагогічний склад » Сліпченко Володимир Георгійович

Посада: професор кафедри

Вчене звання: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: ddpolytechnic2016@gmail.com

 

У 1963 році закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала М.І. Крилова, отримав кваліфікацію інженер по спеціальним системам радіоуправління та контролю космічних об’єктів.

У 1965 році закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут (Київський політехнічний інститут) по спеціальності обчислювальна техніка.

У 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження алгоритмів формування рівнянь стану і аналізу електронних схем на ЕОМ», а в 1980 році захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і методи проектування  проблемно-орієнтованих САПР складних динамічних об’єктів та систем», по спеціальності 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.

У 1973 році отримав звання доцента за кафедрою обчислювальна техніка, а у 1988 році отримав звання професора за кафедрою автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Засновник та керівник наукової школи Комп’ютерний моніторинг процесів і систем.

Загальний науково-педагогічний стаж – 59 роки.

 

Кар'єрний шлях в освіті та науці

Лауреат Державной премии Украины.
Loading

Інженер, старший інженер, керівник зміни обчислювальної групи, старший викладач, доцент, професор кафедри обчислювальної техніки.

Засновник та керівник загально-інститутської лабораторії обчислювальної техніки.

Директор обчислювального центра Київського політехнічного інституту.

Засновник та завідуючий загально-інститутської кафедри обчислювальної техніки в інженерних та економічних розрахунках.

Директор науково-дослідного інституту «Автоматизації проектування динамічних об’єктів і систем» (НДІ «АПРОДОС»).

Засновник та завідуючий кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС).

Директор Головного інформаційного центру Міністерства вищої та середньої освіти УРСР.

Генеральний директор Науково-виробничого об’єднання «Укрвузінформатика».

Директор Науково-дослідницького інституту Інформаційних технологій МОН.

Засновник єдиної мережі обчислювальних центрів МОН.

Головний конструктор галузевої автоматизованої системи управління МОН.

Керівник програми ПСС, ПРСО, ПДСТ аерокосмічного комплексу «Енергія-Буран».

Науковий керівник науково-технічної програми «Розробка науково-методичних основ системи прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та забруднення навколишнього середовища «ГРАНІТ», яка розроблена на виконання Указу Президента України від 17 січня 1995 року № 53/95 «Про систему прогнозування генетичного ризику впровадження нових технологій та забруднення навколишнього середовища».

Лауреат Державної премії України.

Автор більше ніж 300 наукових праць (монографії, статті, авторські свідоцтва, патенти).

Наукова школа: Системи автоматизованого проектування складних динамічних об’єктів та систем

Навчальна робота

Професор Сліпченко В.Г. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Моделювання процесів міграції забруднювачів»
 • «Комп’ютерний еко-енергетичний менеджмент»
 • «Комп’ютерний моніторинг еко-енерго-економічних процесів»,
 • «Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Професор Сліпченко В.Г. є фахівцем з систем автоматизованого проектування складних динамічних об’єктів та системи, комп’ютерного моніторингу процесів та систем.

За останні 5 років Сліпченко В.Г. був і є науковим керівником науково-дослідних робіт:

 • «Розробка комплексу еколого-економічного моніторингу (області, району, міста)»,
  (номер державної реєстрації: 0117U006795).

Сліпченко Володимир Георгійович вносить вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів. За останні 5 років підготував та випустив кандидата наук по спеціальності 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт (122 Комп’ютерні науки) – Полягушко Л.Г. (2020).

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-3405-0781

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=TBpTJicAAAAJ

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має більше ніж 300 публікацій (наукові публікації в фахових журналах, монографій, патенти на винаходи та корисні моделі, авторські свідоцтва на комп’ютерні програми, підручники, навчальні посібники тощо).

Основні публікації

 1. Slipchenko V., Poliagushko L., Kotunov V. Development of hardware and software of the complex for hypoxytherapy. Technology audit and production reserves. № 2/2(40). P. 22-28.; DOI – https://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2018.128802 (Index Copernicus).
 2. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Котунов В.О. Реєстрація параметрів автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення. Реєстрація, зберігання і обробка даних. Том 20, №2. С.42-51.
 3. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г. Система автоматизованого проектування приборів спеціального медичного призначення. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б Хмельницького; гол. ред. кол. А.В. Найдиш. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б Хмельницького, 2018. Вип. 12. С. 138-143.
 4. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є. Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу для оптимізації управлінських рішень (області, району та міста). ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. 4(268), 2021. С. 13-20. DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-13-20 .
 5. Slipchenko V., Poliahushko L., Krush O. Developing an automated system for collecting various information in the system of complex eco-energy-economic monitoring. Technology Audit and Production Reserves. 2022. № 3/2 (65), 11–18. DOI – https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.259069 (Index Copernicus).
 6. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Трачук Ю.І. Математичний опис процесів кардіореспіраторної системи людини у контексті гіпоксії. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 7 (29). С. 97-101 (Index Copernicus).
 7. Котунов В.О., Сліпченко В.Г. Реалізація високошвидкісного мосту між мережами RS-485 та Ethernet. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Технічні науки.2018. Том 29 (68) №2. С. 149-153. (Index Copernicus).

Патент

 1. Автоматизований програмно-апаратний комплекс «Гіпотрон-М» : пат. 113908 України : МПК А61М 16/00. №u201606545 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 27.02.2017, бюл. № 4.
 2. Автоматизований програмно-апаратний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань : пат. 123682 України : МПК А61М 16/00. №u201707302 ; заявл. 11.07.2017 ; опубл. 12.03.2018, бюл. № 5/2018.
 3. Пристрій для визначення стійкості організму людини до гіпоксії. : пат. 115261 України : МПК А61М 16/00, А61В 5/08. №u201610608 ; заявл. 21.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, бюл. № 7.

Авторські свідоцтва

 1. Авторське свідоцтво №75870 Україна. Комп’ютерна програма «Автоматизоване робоче місце спеціаліста по гіпоксичним тренуванням» / Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – №75870; заявл. 12.01.18; опубл. 27.04.18, бюл. 48.
 2. Авторське свідоцтво №75869 Україна. Комп’ютерна програма «Моніторинг кардіореспіраторної системи під час гіпоксії («Cardiorespiratory»)» / Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г., Ткачук Ю.І. (Україна). – №75869; заявл. 12.01.18; опубл. 27.04.18, бюл. 48.
 3. Авторське свідоцтво №75868 Україна. Комп’ютерна програма «Система супроводу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань» / Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г., Котунов В.О. (Україна). – №75868; заявл. 12.01.18; опубл. 27.04.18, бюл. 48.
 4. Авторське свідоцтво №80510 Україна. Комп’ютерна програма “Система оцінювання ефективності кисневої терапії при лікуванні діабетичних ран” / Малюх О.А., Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – № 80510; заявл. 07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 5. Авторське свідоцтво №80515 Україна. Комп’ютерна програма “Модуль обліку заходів у комплексі еколого-економічного моніторингу” / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Забайкін Н.В. (Україна). – № 80515; заявл. 07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 6. Авторське свідоцтво №80514 Україна. Комп’ютерна програма “Модуль юриста в комплексі еколого-економічного моніторингу” / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Полюхович В.О. (Україна). – № 80514; заявл. 07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 7. Авторське свідоцтво №80513 Україна. Комп’ютерна програма “Модуль економіста в комплексі еколого-економічного моніторингу” / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Криштапович І.О. (Україна). – № 80513; заявл. 07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 8. Авторське свідоцтво №80511 Україна. Комп’ютерна програма “Модуль лікаря в комплексі еколого-економічного моніторингу” / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Шмаков Є.О. (Україна). – № 80511; заявл. 07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 9. Авторське свідоцтво №84332 Україна. Комп’ютерна програма «Експертна система для оцінки реакції організму на гіпоксичний вплив» / Пекарчук М.С., Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – № 84332; заявл. 14.01.2019; опубл. 26.04.2019, бюл. 52.
 10. Авторське свідоцтво №84333 Україна. Комп’ютерна програма «Моделювання легеневого газообміну хворих на ХОЗЛ в умовах гіпоксії» / Романюк К.Р., Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – № 84333; заявл. 14.01.2019; опубл. 26.04.2019, бюл. 52.

Монографія

Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму : монографія / за заг. ред. О.В. Коркушка, В.Г. Сліпченка. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 484 с.

Підручник

Екологічний моніторинг: підручник / В.Г. Сліпченко, О.В. Коваль, Л.Г. Полягушко та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 304 с.

Участь у виставках

Розробка «Автоматизований програмно-апаратний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань» та різні її модифікації були представлені:

 • на міжнародних українських виставках в Києві:
  • Промислова виставка «Зроблено в Києві» (2017)
  • Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» (2012, 2014-2016, 2018)
 • за кордоном в КНР, Вейхай:
  • Ukrainian Experts to Huancui (2017).