Комп'ютерний моніторинг процесів і систем

Головна » Наукова діяльність » Наукова школа » Комп’ютерний моніторинг процесів і систем

Комп'ютерний моніторинг процесів і систем

Засновник і керівник Сліпченко Володимир Георгійович, д.т.н., професор, професор кафедри цифрових технологій в енергетиці (ЦТЕ) НН ІАТЕ, Лауреат Державної премії України, дійсний член Академії інженерних наук і Української Академії інформатики. Рік заснування 1976 рік.

Об’єкт дослідження: методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій моніторингу екологічного, енергетичного, економічного та соціального стану регіонів для підвищення рівня життя та біологічного віку населення.

Інформація про видатних випускників школи

Гагарін О.О., к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1989);

Єлізаренко Г.М., к.т.н., доцент, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1989);

Коваль О.В., д.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1989);

Сенченко В.Р., к.т.н., старший науковий співробітник відділу цифрових моделюючих систем Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1989);

Ясько О.А., к.т.н., Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1989).

Схема наукової школи

Засновник

Послідовники

Учні послідовників

Наступні покоління

Сліпченко В.Г. (д.н.)

Лукяненко С.О. (д.н.)

Смаковський Д.С. (к.н.)

 

Третяк В.А. (к.н.)

 

Михайлова І.Ю. (к.н.)

 

Морфлюк  В.Ф. (д.н.)

  

Коваль О.В. (д.н.)

  

Елізаренко Г.Б. (к.н.)

Шаповалова С.І. (к.н.)

Шараєвський Г.І. (к.н.)

Мажара О.О. (к.н.)

Москаленко Ю.І. (к.н.)

Гагарін О.О. (к.н.)

Тітенко С.В. (к.н.)

 

Долинський І.П. (к.н.)

 

Коваль Т.І. (к.н.)

  

Ясько О.А. (к.н.)

  

Замалдінов І.Г. (к.н.)

  

Заплатинський Є.А. (к.н.)

  

Кузьміних В.А. (к.н.)

  

Балюк В.І. (к.н.)

  

Полягушко Л.Г. (к.н.)

  

Показники результативності наукової школи за останні 5 років:

Захищено 1 докторська та 2 кандидатські дисертації, опубліковано 2 наукові монографії, 1 підручник, отримано 3 патенти на конструкції приборів, 19 авторських свідоцтва на комп’ютерні програми, 47 наукових статей, з них 5 у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science; 42 – у виданнях, що належать до переліку наукових фахових видань України (категорій «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР.

Розробка наукової школи «Автоматизований програмно-апаратний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань» та різні її модифікації були представлені на міжнародних українських виставках в Києві (Промислова виставка «Зроблено в Києві» (2017) та Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» (2018)) та за кордоном в КНР, Вейхай (Ukrainian Experts to Huancui (2017)).

Міжнародне визнання НШ: к.т.н. Полягушко Л.Г. протягом 2017-2019 років була членом «Вейхайського мозгового центру іноземних експертів» (The Weihai Think Tank of Foreign Experts), КНР. К.т.н., доцент Кузьміних В.О. (з 2019 року), Полягушко Л.Г. та к.т.н. Тітенко С.В. (з 2020 року) входять як професіональні члени у найбільшій міжнародній організації в галузі комп’ютерних наук «Association for Computing Machinery».

Впровадження результатів в економіку та освіту: результати роботи наукової школи впроваджено у клінічному відділі фізіології та патології внутрішніх органів та в лабораторії математичного моделювання процесів старіння Державної установи «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», на підприємствах НВП «Символ», в Особливому Конструкторському Бюро «Шторм» Науково-дослідної частини КПІ імені Ігоря Сікорського. Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін «Чисельні методи в інформатиці», «Математичні методи оптимізації», «Моделювання процесів міграції забруднювачів», «Екологічний моніторинг», «Системи моніторингу стану мережі об’єктів у реальному часі», «Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації», «Методи та системи моделювання складних процесів та систем».