Кафедра цифрових технологій в енергетиці

Головна » Про кафедру » Про кафедру

Кафедра цифрових технологій в енергетиці (АПЕПС) готує фахівців за такими освітніми програмами (ОП): «Комп’ютерні науки» та «Цифрові  технології в енергетиці».

Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» стають фахівцями високого рівня у таких сферах: розробка новітніх систем управління складними енергетичними комплексами; розвиток нових технологій при розробці та впровадженні інтелектуальних систем; розв’язання задач з підвищення ефективності будь-яких систем за допомогою технологій штучного інтелекту.

Кафедра готує програмістів – фахівців у галузі розроблення програмного забезпечення. Навчальний план і кваліфікований педагогічний склад кафедри забезпечують здобуття студентами фундаментальних та прикладних навичок щодо широкого спектра професійних завдань із проектування, розроблення, тестування, розгортання й супроводу програмних систем різної архітектури та призначення. Навчання на кафедрі передбачає вивчення таких мов програмування: C#, C++, Java, PHP, Javascript, Prolog, Lisp, Erlang, Python. Мови роботи зі структурованими даними: SQL, PL/SQL, ObjectScript. Системи керування базами даних: MS SQL Server, Oracle, MySQL, Cache, SQLight, MongoDB, IRIS, PostgreSQL. 

Методи розроблення програмного забезпечення передбачають застосування штучного інтелекту, віртуальної та доповненої реальності, комп’ютерного зору, шаблонів проектування, архітектурних шаблонів MVC і MVP та інших сучасних архітектурних рішень і технологій.   

Середовища розроблення та проектування, що вивчаються: Microsoft Visual Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, PowerDesigner, PhpStorm, Android Studio, MathLab, SolidWorks, AutoCad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch. Засоби розроблення та технології: Android SDK, Node.js, ODBC, ADO.NET, JDBC, Native DB, WCF, GRID, OpenMP, MPI.  

Основні дисципліни професійної підготовки   

 • Основи програмування та алгоритмічні мови (С, С++, Java, C#).
 • Об’єктно-орієнтоване програмування та шаблони проектування програмного забезпечення.
 • Організація баз даних, хмарні та GRID-технології.
 • Програмування систем штучного інтелекту.
 • Розподілені високопродуктивні обчислення.
 • Аналітика надвеликих масивів даних.
 • Постреляційні бази даних.
 • Проектування Web-систем з розподіленими базами даних. 
 • Кросплатформні технології розроблення розподілених систем.
 • Високонавантажені Web-системи.
 • 3D-моделювання та візуалізація.
 • Web-інтерфейси користувача та їх верстка
 • Засоби захисту інформації. Криптографія і шифрування

Діяльність кафедри спрямована на розвиток і широке впровадження новітніх інформаційних технологій, підготовку кваліфікаційних фахівців з розробки інформаційних, аналітичних та експертних систем, а також систем автоматизації моделювання та проектування об’єктів різної фізичної природи. Метою підготовки є випуск таких фахівців, які зможуть виконувати майже всі завдання, що вимагають використання обчислювальної техніки, а також будуть здатні адаптуватися до постійних змін і вдосконалення комп’ютерних пристроїв.

Умови навчання

Для проведення навчального процесу на сучасному інформаційному рівні в складі кафедри цифрових технологій в енергетиці (АПЕПС) створені такі лабораторії:

 • Лабораторія геометричного моделювання та інтелектуальна обробка графічної інформації.
 • Лабораторія комп’ютерного моніторингу процесів і систем.

Комп’ютери оснащені програмним забезпеченням:

 • операційними системами Windows, Windows Vista Business Edition, Linux Mandriva;
 • оболонками розробки програмного забезпечення Borland Developer Studio, Microsoft Visual Studio, Borland Delphi;
 • спеціалізованими програмними продуктами: Microsoft SQL Server, InterBase SQL Server for Windows, Microsoft Visual FoxPro, Autodesk Design Review, AutoCad Mechanical, MathLab, MapInfo Professional.

Впроваджуються оригінальні засоби створення і ведення курсів дистанційного навчання. З використанням розроблених засобів ведуться роботи зі створення навчальних дистанційних курсів з дисциплін кафедри.

Науково-дослідна робота

На кафедрі цифрових технологій в енергетиці (АПЕПС) науково-дослідна робота здійснюється за наступними пріоритетними  напрямами розвитку науки і техніки: Енергетика та енергоефективність, Інформаційні та комунікаційні технології, а саме:

 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
 • технології оцінки і збереження навколишнього середовища для сталого розвитку промислових зон;
 • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці;
 • засоби діагностики і методи лікування найбільш поширених захворювань.

Міжнародні проекти і співробітництво

Науково-освітня група кафедри цифрових технологій в енергетиці (АПЕПС) увійшла до міжнародного консорціуму (координатор – SketchPixel, Португалія) в рамках проекту CRASH – Development of a high precision reconstruction system designed to be used in a professional simulation environment related with real crash events за програмою Coopromotion projects – International Partnership, Notice Nº 12/SI/2020, Research Collaboration Program Between Companies and National and European Politechnical Institutions. 

Співробітники кафедри беруть участь у міжнародних наукових проектах. У межах науково-дослідного центру Smart City Research Center Політехнічний інститут м. Томар, Португалія. Проекти Driver’s Behavior Cognition Based on Mobile Phone Sensors та General Purpose Image Similarity Calculation for Heterogeneos Applications проводяться спільні наукові дослідження за такими напрямами: комп’ютерне моделювання об’єктів та систем, інтелектуальний аналіз текстів, аналіз великих масивів даних.

Проводяться спільні наукові дослідження за такими напрямами: визначення напрямку та класифікації морських об’єктів в світовому океані, математичні моделі сигналів та перешкод, розрахунок параметрів розповсюдження звукових хвиль у морському багатошаровому середовищі, підводні мережі, консолідація даних, інтелектуальний аналіз текстів, аналіз великих масивів даних. 

Кафедра є учасником програми Erasmus+, за якою студенти, здобувачі ступенів доктора філософії та доктора наук мають можливість навчатися в закордонних вузах, а науково-педагогічний склад кафедри – проходити стажування. 

Контактна інформація 

Зав. кафедри: д.т.н., проф. Аушева Наталія Миколаївна

Телефон: +38 (044) 204-80-90, +38 (044) 204-09-85

Офіційний сайт: dte.kpi.ua/