Силабуси (бакалаврат)

Головна » Навчальна діяльність » Силабуси » Силабуси (бакалаврат)

2023-2024 навчальний рік

2022-2023 навчальний рік

 

Силабуси для бакалаврів:

ПО33 ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТРИВИМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ-1. БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРОГРАМУВАННЯ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ СТРУКТУР

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX

ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА UNIX

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ, ЙМОВІРНІСНІ ПРОЦЕСИ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ: РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ

ПРОГРАМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ СТРУКТУР (Онисько)

ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСАХ

ЕКОЛОГІЯ ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА

ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕБ-ДИЗАЙН

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ

ПРОГРАМУВАННЯ НА МОВІ JAVA

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СИСТЕМИ БАЗ ДАНИХ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ