Академічна мобільність

Головна » Наукова діяльність » Академічна мобільність

В університеті також передбачено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через виконання міжнародної академічної мобільності, що регламентується «Положенням про академічну мобільність».

Із зарубіжними університетами:

  • Linnaeus University (Kalmar, Sweden),
  • SAP Univercity Alliances (Germany),
  • University of Granada (Spain),
  • Mittweida University of Applied Sciences (Germany).

укладено угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+К1). У них навчаються студенти за програмою академічної мобільності і проходять консультації між викладачами КПІ ім. Ігоря Сікорського і цих університетів.

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського регулює визнання результатів навчання магістрантів, які реалізували право на академічну мобільність. Враховують узгоджені університетами-партнерами навчальні плани або їхні складники. Якщо академічну мобільність здобувачів вищої освіти організовано за міжнародними та внутрішніми програмами подвійного диплому, то визнання результатів навчання регулюється додатково Положенням про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського з врахуванням угод між КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетами-партнерами. 

Офіційний телеграм-канал Відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського, що є структурним підрозділом ДНВР – https://t.me/kpimobility.