Курсове проєктування

Головна » Навчальна діяльність » Курсове проєктування

Під час здобування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти проходять курсове проєктування по наступним освітнім компонентам:

Алгоритмізація і програмування. Курсова робота. Посилання на силабус

Об’єктно-орієнтоване програмування. Курсова робота. Посилання на силабус

Системи баз даних. Курсова робота. Посилання на силабус

 

Під час здобування другого (магістерського) рівня вищої освіти студенти проходять курсове проєктування по наступним освітнім компонентам:

Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур. Курсова робота. Посилання на силабус

Методи та технології обчислювального інтелекту. Курсова робота. Посилання на силабус