Практика магістрів

Головна » Навчальна діяльність » Практика » Практика магістрів

Практика у студентів 6 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти належить до циклу загальної підготовки, проводиться у 3 семестрі. Форма контролю — залік.

Мета практики – опанувати сучасні інформаційні технології розробки складних програмних систем одночасно з закріпленням і розширенням теоретичних знань. 

Завдання практики – отримати практичні навички: проектування і створення інформаційних систем; обробки надвеликих масивів даних; візуалізації графічної та геометричної інформації; роботи з сучасними високопродуктивними розподіленими обчислювальними системами та розподіленими базами даних в енергетичних комплексах; використання та створення програмної документації. 

Опис освітнього компонента “Практика”, його мету і результати, пререквізити і постреквізити, інформацію про організацію проведення практики, навчальні матеріали, політику, форми й методи контролю, вимоги до змісту звіту і критерії оцінювання подано у Силабусі

Матеріали практики для студентів розміщено за посиланням https://classroom.google.com/c/NjAxMjk1NzIwMzMw?cjc=trydndp