Вступ

Вступ на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»