Педагогічна практика аспіранта

Головна » Навчальна діяльність » Практика » Педагогічна практика аспіранта

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ухваленого Верховною радою України 1 липня 2014 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. за № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказу МОН України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» асистентська педагогічна практика (далі – практика) є складовою частиною підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (далі – аспірантів) до викладацької діяльності.

Згідно з навчальними та робочими навчальними планами усіх спеціальностей аспіранти проходять практику у ІІІ семестрі другого року навчання в терміни що означені в робочому плані.

Безпосереднє керівництво практикою кожного аспіранта здійснює його науковий керівник.

Основною Базою для проходження навчально-педагогічної практики є базова кафедра за якою закріплений аспірант. Крім того аспірант може проходити практику на кафедрах (підрозділах) «КПІ імені Ігоря Сікорського» та в інших вищих навчальних закладах та в Інститутах НАН України, які проводять педагогічну діяльність та мають наукові здобутки у сфері наукової проблематики аспірантів (за наявності відповідних договорів між установами).

Опис освітнього компонента “Педагогічна практика”, його мету і результати, пререквізити і постреквізити, інформацію про організацію проведення практики, навчальні матеріали, політику, форми й методи контролю, вимоги до змісту звіту і критерії оцінювання подано у Силабусі

Всі бланки – щоденник, звіт – відображені в посібнику “Педагогічна практика аспіранта: рекомендації до проходження”. Режим доступу до ресурсу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39107