Беспала Ольга Миколаївна

Головна » Педагогічний склад » Беспала Ольга Миколаївна

Посада: асистент кафедри

E-mail: Olya327@ukr.net

Беспала Ольга Миколаївна закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, за спеціальністю  «Прикладна математика», кваліфікація  «Програмування в інформаційних системах управління».

З 2016 року працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: молодший майстер, інженер, асистент.

У 2018 році вступила до аспірантури в Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” на спеціальність 122 – Комп’ютерні науки.

Навчальна робота

Асистент Беспала О.М. останнім часом веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Системи Баз даних»,
 • «Технології розробки програмного забезпечення»,
 • «Компоненти програмної інженерії».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Беспала О.М. є аспіранткою на кафедрі цифрових технологій в енергетиці  та проводить дослідження в галузі виявлення причинного висновку в наборах даних.

Є членом Громадської організації “Міжнародний центр з розвитку науки і технологій” на підставі рішення Правління Громадської наукової організації № 1073 від 31 жовтня 2021 року.

Керує підготовкою бакалаврських робіт та приймає участь зі студентами у міжнародних наукових конференціях.

ORCID 0000-0003-3285-2585

 

Публікації

Має наукові публікації у міжнародних та фахових виданнях України за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки, а також навчально-методичні роботи.

Основні публікації

 1. Беспала О. М. Метод пошуку та оцінки впливу причинно-наслідкових зв’язків в системах прийняття рішень. Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. № 1 (3).  С. 59 – 72. ISSN 2079-0031 (Print), ISSN 2411-0558 (Online)
 2. Беспала О. М. Інструментарій причинно-наслідкового висновку: огляд та перспективи. Control systems and computers. № 5. С. 52 – 63. ISSN 2706-8145 DOI: 10.15407 / csc.2020.05.052
 3. Bespala O. Causal inference for models with latent variables. Вісник науки. 2022. Вип. 3, C. 17-22. ISSN 0236-4115
 4. Bespala O. Cause-effect impact parameters of solar panels on the environment. ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів, м. Київ, 23.04.2019. С. 152
 5. Bespala O. Analysis of modeling causes and effects of pollution. Modern Aspects of Software Development: Proceedings of VI International Scientific and Practical Virtual Conference of Software Development Specialists. Kyiv, 2019. С. 12 – 32.
 6. Bespala O. Search for optimal use of power sources. International Scientific Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists «Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future. Dnipro, 22.11.2018. С. 98.
 7. Беспала О.М., Безсмертна П.М., Тітов В.М. Технології обміну інформацією як один із засобів забезпечення сталого розвитку. Дискусії 2021: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 грудня 2021 року, м. Київ.

Навчальні посібники

 1. Екологічний моніторинг : лабораторні роботи /Сліпченко В. Г., Коваль О. В., Полягушко Л. Г., Круш О. Є., Беспала О. М. Київ, 2018. 68 с. 
 2. Сліпченко В. Г., Беспала О. М. Моделювання процесів міграції забруднювачів: навч. посібник. Київ, 2019. 48 с.
 3. Сліпченко В. Г., Беспала О. М. Моделювання процесів міграції забруднювачів: конспект лекцій. Київ, 2020. 140 с.

Підручник

Екологічний моніторинг : підручник. / Сліпченко В. Г., Коваль О. В., Полягушко Л. Г., Круш О. Є., Беспала О. М.  Київ, 2018. 304 с. ISBN 978-966-622-869-0