Демчишин Анатолій Анатолійович

Головна » Педагогічний склад » Демчишин Анатолій Анатолійович

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: ntuu.kpi@ukr.net

Закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” в 2006 році за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

З 2011 по 2022 працював на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистента, викладача, старшого викладача, доцента.

З 2022 року займає посаду доцента Кафедри цифрових технологій в енергетиці.

У 2006 році поступив до аспірантури. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Геометричне моделювання фільтрації парових потоків матеріалів у вакуумі” за спеціальністю 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка” (122 “Комп’ютерні науки”.

Навчальна робота

Доцент Демчишин А.А. останнім часом викладає дисципліни:

 • “Візуалізація графічної та геометричної інформації”,
 • “Методи синтезу віртуальної реальності”,
 • “Прикладне програмування в BIM-системах”.

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається науковим керівництвом аспіранта.

Веде наукову діяльність зі студентами, що висвітлюється спільними науковими працями, авторськими свідоцтвами та участю у міжнародних наукових конференціях.

Під керівництвом Демчишина А.А. студентка кафедри Свєтла Л.В. у 2020р. стала призером Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка”.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 25557 від 27.01.2020, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Демчишин А.А. є фахівцем з візуалізації графічної інформації та бортової обробки супутникових зображень.

Демчишин А.А. є науковим керівником науково-дослідних робіт:

 • “Аналіз і візуалізація геометричних та геоінформаційних даних” (номер державної реєстрації: 0119U103633, строки виконання: 06.11.2019 – 06.11.2023)
 • “Удосконалення електронної платформи та випробування льотної моделі університетського наносупутника PolyITAN-3-PUT формату Cubesat для пошуку природних ресурсів Землі” (номер державної реєстрації: 0122U001856, 21.02.22 – 31.12.23).

Член редакційної колегії журналу «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».

Керує підготовкою  аспіранта.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-5643-708X

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55225491400

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uHZreb4AAAAJ&hl=uk

 

Міжнародна освітня діяльність

Демчишин А.А. активно розвиває міжнародні освітні зв’язки університету, – є:

 • відповідальною особою за створення проектів за тематикою STEAM-освіта (Web, доповнена реальність, віртуальні реальність в контексті договору про співробітництво між Національним Технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Політехнічним інститутом м. Томар, Португалія, номер М/1550/46, дата реєстрації в КПІ 05.12.2018.
 • відповідальною особою з організації співробітництва в галузі BIM освіти в контексті договору про співробітництво між Національним Технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та компанією Allbau Software GMBH, Германія, номер D/0001.01/1500.02/178/2022 дата реєстрації в КПІ 15.09.2022.

Інша діяльність

Публікації

Має 35 наукових публікації, 2 з яких у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus; 2 патенти.

Основні публікації

 1. Демчишин А.А. Геометричне моделювання тентових конструкцій [Текст] / А. А. Демчишин, Н. М. Аушева // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Вип.12. – Мелітополь : ТДАТУ, 2018. – С. 68-74. DOI: https://doi.org/10.33842/2313-125X-2018-12
 2. Аушева Н. М. Побудова викройки поверхні тентової конструкції [Текст] / Н. М. Аушева, А.А. Демчишин // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького; гол. ред.. кол. А.В. Найдиш.- Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Вип.14. – 2019. – С. 3-16. DOI: https://doi.org/10.33842/2313-125X-2019-14
 3. Демчишин А.В., Демчишин А.А., Миченко В.А. Вакуумно-дуговая установка для нанесения функциональных покрытий // Международный научно-теоретический и производственный журнал: Современная электрометаллургия №3, НАН Украины, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, – МА “Сварка”, 2019. – С. 40-45. https://doi.org/10.15407/sem2019.03.04
 4. Аушева Н.М., Демчишин А.А.  Формування ортогональних сіток на основі фундаментального сплайну / Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць.- Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2019. – Вип.16. – С.10-16. DOI: https://doi.org/10.33842/2313-125X-2019-16
 5. Демчишин А.А. Оцінка ефективності моделей мереж глибинного навчання підвищення роздільної здатності зображень / А.А. Демчишин // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 5 (124). – Дніпро, 2019. – С. 159-170. DOI: 10.34185/1562-9945-5-124-2019-15
 6. Демчишин А.А. Метод синтезу «живих» картин / А.А. Демчишин, І.С. Купріянов // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (131). – Дніпро, 2020. – С. 163-174. DOI: 10.34185/1562-9945-6-131-2020-14
 7. Femtosecond Laser-Induced Periodic Surface Structures / [O. Kuznietsov, G. Tsibidis, A. Demchishin and others] // Nanomaterials. – 2021, 11(316), – P.1-13. DOI: 3390/nano11020316 (Scopus)
 8. Демчишин А.А. Метод первинної обробки мультиспектральних зображень вбудованої системи наносупутника / А.А. Демчишин, Н.М. Аушева, Б.М. Рассамакін // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021. – Вип.22. – С.32-38. https://doi.org/10.33842/22195203/2021/22/32/38
 9. Демчишин А.А. Веб-система моделювання поверхонь на основі патчей Кетмала-Рома / А.А. Демчишин, Ю.С. Буренков // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (137). – Дніпро, 2021. – С. 156-166. DOI: 10.34185/1562-9945-6-137-2021-14

Патент

Пристрій для виготовлення тривимірних виробів: пат. 125954 Україна, дата публікації відомостей про державну реєстрацію 05.10.2021.