Довженко Надія Михайлівна

Головна » Педагогічний склад » Довженко Надія Михайлівна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: nadezhdadovzhenko@gmail.com

Довженко Надія Михайлівна закінчила Державний університет телекомунікацій в 2014 році за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку».  

В 2014 році вступила на аспірантуру.

З 2014 по 2015 рік працювала на кафедрі «Інфокомунікацій» на посаді асистента.

З 2015 по 2017 роки працювала на кафедрі «Інформаційно-комунікаційних технологій» на посаді старшого викладача.

В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології».

З 2017 по 2023 роки – доцент кафедри «Інформаційної та кібернетичної безпеки».

В 2018 р. – отримано науковий ступінь кандидата технічних наук, а в 2019 р. – вчене звання доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.

Загальний стаж роботи складає майже 10 років.

Навчальна робота

Довженко Н.М. викладала дисципліни (з 2014 по 2023 р.):

 • «Безпека мереж за стандартами Cisco»,
 • «Основи захисту конфіденційних даних»,
 • «Основи безпеки комп’ютерних мереж»,
 • «Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури»,
 • «Іноземна мова професійного спрямування»,
 • «Системи доступу».

Наразі Довженко Н.М. викладає дисципліни:

 • «Програмування на мові Java»,
 • «Безпека інформаційних систем».

Також здійснює керування дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 25360 від 21.06.2019, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Довженко Н.М. є фахівцем з інформаційних технологій, інформаційної та кібернетичної безпеки.

З 2020 по 2023 роки Довженко Н.М. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.861.06 з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації».

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-4164-0066

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203146265

Інша діяльність

Публікації

Має понад 20 публікацій, з них 6 матеріалів у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. Dovzhenko N., Barabash O., Ausheva A., Ivanichenko Y., Obushnyi S.. Comprehensive Analysis of Efficiency and Security Challenges in Sensor Network Routing. CEUR Workshop Proceedings.  P.275–280. (Scopus Indexed)
 2. Dovzhenko N., Haidur H., Brzhevska Z., Ivanichenko Y., Nesterova O.. Method of sensor network functioning under the condition of redistribution of requests between nodes. CEUR Workshop Proceedings.  2023. P.278–283. (Scopus Indexed)
 3. Довженко Н.М. Передумови розробки захищеної ІоТ мережі. Всеукраїнська наукова конференція «Цифрова трансформація кібербезпеки», м. Київ,  27 квітня 2023р. Збірник тез – К.: ДУТ, 2023.
 4. Грищенко Я.О., Довженко Н.М. Дослідження процесів захисту інформації в ІоТ. Науково-технічна конференція «Сучасні інфокомунікаційні технології», м. Київ,  19 травня 2022р. Збірник тез – К.: ДУТ, 2022. – С. 12 – 13.
 5. Dovzhenko N., Brzhevska Z., Haidur H., Anosov A., Vorokhob M. Recurrent estimation of the information state vector and the correlation of measuring impact matrix using a multi-agent model. CEUR Workshop Proceedings. 2021. P.272–276. (Scopus Indexed)
 6. Melnyk Yurii, Matsko Olexander, Ilin Oleh, Hnidenko Nikolay, Dakova Larisa, Dakov Serhii, Domracheva Kateryna, Dovzhenko Nadiia. The Process of Network Flows Distribution based on Traffic Engineering Method// International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. – Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 8(6), November – December 2019. Р 3036 – 3042 (Scopus Indexed)
 7. Бржевська З.М., Довженко Н.М., Киричок Р.В., Гайдур Г.І., Аносов А.О. Інформаційні війни: проблеми, загрози та протидія / З.М. Бржевська, Н.М. Довженко, Р.В. Киричок, Г.І. Гайдур, А.О. Аносов // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2019. – №3(3). – С. 88-96.
 8. Бржевська З., Довженко Н., Гайдур Г., Аносов А. Критерії моніторингу достовірності інформації в інформаційному просторі. – Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – Том 1 № 5., 2019. – С. 52-60.
 9. Домрачева К.О., Довженко Н.М., Дмитренко В.В. Аналіз технологій та стандартів зв’язку для мереж / К.О Домрачева., Н.М. Довженко, В.В. Дмитренко // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку». – К.: УНДІЗ, 2019. – Вип 4 (52). – С. 54 – 62.
 10. Бондарчук А.П., Бржевська З.М., Довженко Н.М., Макаренко А.О., Собчук В.В. Дослідження проблематики функціонування алгоритму передачі інформації при наявності прихованих вузлів в безпроводових сенсорних мережах/ А.П. Бондарчук, З.М. Бржевська, Н.М. Довженко, А.О. Макаренко, В.В. Собчук // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2019. – №4(4). – С. 54-61.
 11. Довженко Н. М., Саланда І. П., Барабаш А. О., Коваль М. О. Дослідження методики передачі інформації в безпроводових сенсорних мережах між інтелектуальними сенсорними датчиками. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII(23), Issue: 193, 2019 Feb. Budapest. p.39-42.
 12. Довженко Н.М., Бржевська З.М., Киричок Р.В. Побудова системи маршрутизації даних в безпроводових сенсорних мережах на основі концепції лавинного розповсюдження (flooding). Сучасний захист інформації. – 2018. – Вип №4 (36) – С.17-21.
 13. Довженко Н.М., Домрачева К.О., Ільїн О.О. Розробка математичної моделі функціонування сенсорної мережі. Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв’язку». – К.: УНДІЗ, 2018. – Вип 4 (52). – С. 63 – 67.
 14. Довженко Н.М. Аналіз методів підвищення пропускної здатності сенсорних мереж та способів забезпечення достовірності інформації. Сучасний захист інформації. – 2018. – Вип №3 (35). – С.58-63.
 15. Tolubko V., Vyshnivskyi V., Ilin O., Mukhin V., Haidur H., Dovzhenko N., Vasylenko V. Method for Determination of Cyber Threats Based on Machine Learning for Real-Time Information System. I.J. Intelligent Systems and Applications. – 2018. – № 8. – Р. 11-18. (Scopus Indexed)
 16. Dovzhenko N., Makarenko A., Grynkevych G., Zhebka V. Algorithm design for digital processing of signals using telecommunications technology OFDM. 9th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018, May 24-27, 2018 Kyiv, Ukraine). (Scopus Indexed).