Кардашов Олександр Вадимович

Головна » Педагогічний склад » Кардашов Олександр Вадимович

Посада: асистент кафедри

E-mail: brian.stadford@gmail.com

Кардашов Олександр Вадимович закінчив НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році, за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». 

З 2022 року працює на кафедрі цифрових технологій в енергетиці на посаді асистента. 

У 2022 році вступив до аспірантури на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

Навчальна робота

Асистент Кардашов О.В. проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін:

  • «Комп’ютерна графіка»,
  • «Візуалізація тривимірних зображень»,
  • «Програмування на мові Java»,
  • «Програмування алгоритмічних структур».

Керує дипломними роботами бакалаврів.

Володіння іноземними мовами

Англійська.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Чинним та майбутнім напрямком наукової діяльності асистента Кардашова О.В. є візуалізація графічної інформації, системи освітлення тривимірного простору.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1767-7846

Основні публікації

  1. Аушева Н.М., Кардашов О.В. Оптимізація процесу генерації тіней тривимірних об’єктів методом карт тіней. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2022. Вип.24, С. 3-12.
  2. Аушева Н.М., Кардашов О.В., Владіміров В.М. Генерація карт тіней за допомогою лінейної і сферичної інтерполяції. Сучасні проблеми моделювання: тези 24 міжн. наук.-практ. конф., 8-9 вересня 2022. Запоріжжя. 2022, С.3. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/121
  3. Аушева Н. М., Кардашов О. В. Реалізація системи освітлення матеріалів 3D-об’єктів. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, м. Київ, 20-23 квітня 2021 р., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. Том 2, С. 133.
  4. Аушева Н. М., Кардашов О. В. Дослідження моделей освітлення 3D-об’єктів. Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління, Баку – Харків – Жиліна – 2022, 27–28 квітня 2022 р. Том 1, С. 128.