Круш Ольга Євгеніївна

Головна » Педагогічний склад » Круш Ольга Євгеніївна

Посада: старший викладач кафедри

E-mail: jwolgakrush@gmail.com

 

Круш Ольга Євгеніївна закінчила Київський політехнічний інститут в 2002 році за спеціальністю „Інформаційні технології проектування”.

З 2002 по 2010 рік працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистент, старший викладач. У листопаді 2022 року після розділення кафедри АПЕПС приєдналась до команди досвідчених викладачів, які склали основу кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 21 рік.

Навчальна робота

Старший викладач Круш О.Є. останнім часом веде лабораторні роботи з дисциплін:

 • «Комп’ютерний еко-енергетичний менеджмент»,
 • «Комп’ютерний моніторинг еко-енерго-економічних процесів і систем»,
 • «Апаратно-програмні засоби збору і обробки екологічної інформації».

Керує дипломними роботами бакалаврів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Круш О.Є. є фахівцем з конструювання програмних систем.

За останні 5 років Круш О.Є. приймала активну участь у науково-дослідній роботі:

 • «Розробка комплексу еколого-економічного моніторингу (області, району, міста)»,
  (номер державної реєстрації: 0117U006795).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8792-2515

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має 35 публікацію, з них  22 наукових, 9 навчально-методичного характеру, 4 авторські свідотства.

Основні публікації

 1. Круш О.Є. Висоцька О.І. «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності // Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» 16-17 листопада 2017 р.: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2017. – с. 20.
 2. Круш О.Є. Висоцька О.І. «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності // Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності» 14-15 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2018. – с. 43.
 3. В.Г. Сліпченко, Л.Г. Полягушко, О.Є. Круш. Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу для оптимізації управлінських рішень (області, району та міста). // № 4(268) (2021): Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 4. Slipchenko, V., Poliahushko, L., & Krush, O. (2021). PARALLEL PROGRAMMING IN THE SYSTEM OF COMPLEX ECO-ENERGY-ECONOMIC MONITORING. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v2.13
 5. Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу як складова системи забезпечення сталого розвитку держави (Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є.)// Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021: матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції / Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2021. — 527 с. — Електронне видання. ISBN: 978-617-7668-33-5

Авторські свідотства

 1. Свідотство № 80511 «Комп’ютерна програма «Модуль лікаря в комплексі еколого-економічного моніторингу»», дата реєстрації 25.07.2018
 2. Свідотство № 80515 «Комп’ютерна програма «Модуль обліку заходів в комплексі еколого-економічного моніторингу»», дата реєстрації 25.07.2018
 3. Свідотство № 80513 «Комп’ютерна програма «Модуль економіста в комплексі еколого-економічного моніторингу»», дата реєстрації 25.07.2018
 4. Свідотство № 80514 «Комп’ютерна програма «Модуль юриста в комплексі еколого-економічного моніторингу»», дата реєстрації 25.07.2018