Кублій Лариса Іванівна

Головна » Педагогічний склад » Кублій Лариса Іванівна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: kublii_l_i@ukr.net

Телефони: 063-71-91-231, 097-558-27-17

Тelegram: 0637191231

Кублій (Ющук) Лариса Іванівна закінчила в 1981 році Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики, відділення прикладної математики за спеціальністю “прикладна математика” і одержала кваліфікацію “математик”.

З 1981 по 1994 року працювала в СКБ ММС Інституту кібернетики програмістом, пройшовши шлях від інженера до начальника сектора; з 1994 по 1999 роки — у Науково-навчальному центрі Інституту кібернетики науковим співробітником і викладачем програмування; з 1997 по 2009 рік — у приватному виші Київський міжнародний університет на посаді доцента, викладала математичні й ІТ-дисципліни; з 2009 року — в КПІ ім. Ігоря Сікорського на кафедрі АПЕПС (з 2022 року кафедра ЦТЕ) на посаді доцента.

З 1982 по 1986 рік навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі обчислювальної математики факультету кібернетики Київського державного університету, у 1987 році захистила дисертацію “Автоматизація обробки вхідних даних крайових задач математичної фізики” і здобула вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.11 (тепер спеціальність 01.05.03) “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем”.

У 2004 році рішенням Атестаційної колегії було присвоєно звання доцента кафедри міжнародної інформації та інформатики.

Загальний стаж роботи становить 41 рік, серед яких стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах — 25 років.

Навчальна робота

Доцент Кублій Л.І. останнім часом викладала дисципліни:

 • “Дискретна математика”,
 • “Комп’ютерна дискретна математика”,
 • “Теорія ймовірностей та математична статистика. Математична статистика”,
 • “Алгоритми та структури даних. Основи алгоритмізації”,
 • “Алгоритмізація та програмування. Базові концепції програмування”.

Керує дипломними роботами бакалаврів і магістрів, разом з ними бере участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

Вивчала англійську мову. У 1988 році закінчила курси технічного перекладу з англійської мови.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Наукові інтереси: методи математичної статистики, машинне навчання, прикладні алгоритми

Інша діяльність

Публікації

Має 149 публікацій, з них 23 навчально-методичного характеру.

Основні публікації

 1. Кублій Л.І. Базова мова при вивченні студентами алгоритмізації і програмування. Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2017. Вип. 1 (6). С. 199-217. http://asp.kymu.edu.ua/v/01(6)/asp.pdf
 2. Кублій. Л.І., Тобілко А.О. Захист інформації в комплексі моделювання гідроакустичних процесів. Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Зб. наук. праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 року. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018. С. 117-122.
 3. Єрохіна А.О., Кублій. Л.І. Web-сервіс з передбаченням жанру фільмів. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів 2020 року. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. Т. 2. С. 117.
 4. Kublii L., Horodetskyi M. The use of images for steganographic information protection. Modern Aspects of Software Development: Proceedings of VII Scientific and Practical Virtual Conference of Software Development Specialists, June, 1 2020. Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2020. P. 27-30. http://apeps.kpi.ua/downloads/sarpo-2020/sarpo%202020%20FULL.pdf
 5. Kublii L., Mykhal’ko V. Software tools for intellectual and statistical processing of hydroacoustic signals. Modern Aspects of Software Development: Proceedings of VII Scientific and Practical Virtual Conference of Software Development Specialists, June, 1 2020. Kyiv: Igor Sikorsky KPI, 2020. P. 31-34. http://apeps.kpi.ua/downloads/sarpo-2020/sarpo%202020%20FULL.pdf
 6. Козак О.А., Кублій. Л.І. Автоматизована система адаптивної фільтрації гідроакустичних сигналів на основі машинного навчання. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, м. Київ, 20-23 квітня 2021 року. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021. Т. 2. С. 198-199.  https://tef.kpi.ua/files/pdf/2021-tom2-tezy.pdf
 7. Ткаченко Р.О., Кублій. Л.І. Базові алгоритми машинного навчання. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, м. Київ, 20-23 квітня 2021 року. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021. Т. 2. С. 206-207. https://tef.kpi.ua/files/pdf/2021-tom2-tezy.pdf
 8. Михалько В.Г., Кублій. Л.І. Виконання обчислень з використанням ресурсів графічного процесора. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції.Київ: Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2021. С. 339-345. https://9922dac3-967f-46d7-a171-70a3fd248a04.filesusr.com/ugd/b93fb2_f01012a644a04fe9a3de90b4e981a92b.pdf

Посібники

 1. Кублій Л.І., Ногін М.В. Вибрані розділи дискретної математики. Алгебричні структури. Алгебра логіки. Математична логіка: Навчальний посібник. Київ: НТУУ “КПІ”, 2012. 172 с.
 2. Кублій Л. І.  Теорія ймовірностей та математична статистика-2: Рекомендації до виконання самостійної роботи студентів за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення розподілених систем та Web-технологій”. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 37 с. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27379/1/2019_Kublii_L.I._TYtaMS-SRS.pdf
 3. Кублій Л. І.  Теорія ймовірностей та математична статистика-2: Рекомендації до виконання самостійної роботи студентів заочної форми навчання за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення розподілених систем”. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 46 с. http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27380/1/2019_Kublii_L.I._TYtaMS-SRSzaoch.pdf 
 4. Кублій Л. І. Алгоритмізація та програмування: Практикум: Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою “Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем” спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 209 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28216
 5. Кублій Л. І. Комп’ютерна дискретна математика (Частина 1): Розрахункова робота: Навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення розподілених систем” спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 165 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32323

Підручник

Кублій Л. І. Алгоритми та структури даних. Основи алгоритмізації: Підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 528 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48282.