Кузьменко Ігор Миколайович

Головна » Педагогічний склад » Кузьменко Ігор Миколайович

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

У 1999 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю промислова теплоенергетика та отримав кваліфікацію інженер-промтеплоенергетик.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.14.06 — теплофізика та промислова теплоенергетика на тему «Гідродинаміка та тепло масообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою».

У 2007 отримав вчене звання доцента кафедри АПЕПС ТЕФ КПІ ІМ. Ігоря Сікорського.

Навчальна робота

Викладає:

  • Дискретна математика,
  • Алгоритми та структури даних.

У 2019 р. зі студентом Василенком М. отримав Призове місце та диплом ІІІ -ступеня на II етапі XVIII Всеукраїнського конкурсу “Молодь-Енергетиці України -2018-2019: Відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків”

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Є членом редколегії іноземного рецензованого наукового видання American Journal of Energy Research.

Основні публікації

  1. Computer Discrete Mathematics: Discrete Analysis. Mathematical logic and theory of algorithms. Study guide for specialty 121: I.M. Kuzmenko. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2017. 21 p.
  2. Tarnavskyi, Yu.A. Organization of computer networks [Electronic resource]: book for specialties 121 “Software engineering” and 122 “Computer Science”/ Yu.A. Tarnavskyi, I.M. Kuzmenko. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. 259 p.
  3. Kuzmenko, I.M. Basic algorithms and data structures [Electronic resource]: study guide for specialty 121 “Software Engineering” / I.M. Kuzmenko, O.A. Datsyuk. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022. 137 p.
  4. Kuzmenko, I.M. Graph theory [Electronic resource]: study guide for 122 specialty “Computer science” / I.M. Kuzmenko. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2020. 71 p.
  5. M. Kuzmenko. Modeling of the holding process in the nozzle channel of the contact apparatus / I.M. Kuzmenko, O.A. Gourjii // Scientific news of NTUU “KPI”: international scientific and technical journal. 2017. No. 1(111). P. 7–13.
  6. Sharatskiy, O.S., Kuzmenko, I.M., Burenok, A.I. (2022). Parallelization of Algorithms by the OpenCL Library for Solving a System of Linear Algebraic Equations. In: Hu, Z., Dychka, I., Petoukhov, S., He, M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education. ICCSEEA 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 134. Springer, Cham.