Лабжинський Володимир Анатолійович

Головна » Педагогічний склад » Лабжинський Володимир Анатолійович

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: labzhynskyi.volodymyr@lll.kpi.ua

Лабжинський Володимир Анатолійович закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” у 1999 році за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем” та отримав кваліфікацію інженера-системотехніка.

З 1999 по 2022 рік працював на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистента, старшого викладача, доцента.

У 1999 році вступив до аспірантури. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу)” за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології” (122 “Комп’ютерні науки”).

В 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

У липні 2022 року при розділенні кафедри АПЕПС обійняв посаду доцента кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 35 років.

Навчальна робота

Доцент Лабжинський В. А. останнім часом викладає дисципліни:

 • “Операційна система UNIX”,
 • “Технології паралельних обчислень в енергетичних комплексах”.

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними бере участь у міжнародних наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Лабжинський В. А. є фахівцем з операційних систем, комп’ютерних мереж та паралельних обчислень.

Лабжинський В. А. був і є науковим керівником таких науково-дослідних робіт:

 • “Технології штучного інтелекту в системах моніторингу стану об’єктів критичної інфраструктури” (№ державної реєстрації 0118U002004, строки виконання: 01.2018–12.2020),
 • “Ідентифікація режимів функціонування об’єктів критичної інфраструктури в умовах невизначеності” (№ державної реєстрації 0121U107449, строки виконання: 01.2021–12.2023).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0970-770X

WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/rid/J-2491-2017

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WxNReRoAAAAJ

 

Публікації

Має 82 публікації, з них 68 наукових (31 стаття та 37 тез конференцій), 7 навчально-методичного характеру, 7 авторських свідоцтв, 1 стаття у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science.

Основні публікації

 1. Лабжинський В. А. Базові підходи та особливості використання хмарних, туманних і росистих обчислень. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – № 4. – С. 82-91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vott_2017_4_12.
 2. Лабжинський В. А. Прогнозування стану складних технічних систем за допомогою нейронних мереж глибинного навчання. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2018. – № 33. – С. 98-103. URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/issue/view/12.
 3. Лабжинський В. А. Математичні методи розпізнавання надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності.Науковий вісник НЛТУ України. – 2019. – Том 29, № 1. – С. 121-125. DOI: https://doi.org/10.15421/40290126.
 4. Лабжинський В. А. Нейромережеві методи діагностування стану об’єктів енергетики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2020. – Том 31 (70), № 2, ч. 1. – С. 111-115. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-1/17.
 5. Getun G., Butsenko Y., Labzhynsky V., Balina O., Bezklubenko I., Solomin A. Situation forecasting and decision-making optimization based on using Markov finite chains for areas with industrial pollutions. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific and technical collected articles. – 2020. – Issue 104. – P. 164-174. (Web of Science Core Collection) DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.104.164-174.
 6. Лабжинський В. А. Ідентифікація типу аварії на об’єктах критичної інфраструктури за допомогою прихованих моделей Маркова. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2021. – № 44. – С. 25-29. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-44-04.

Авторські свідоцтва

 1. Комп’ютерна програма “Ехо-клієнт і паралельний ехо-сервер”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104678. Україна. / Лабжинський В. А. – Заявл. 14.05.2021; зареєстр. 19.05.2021 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 2. Комп’ютерна програма “Клієнт і послідовний сервер часу та дати”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104679. Україна. / Лабжинський В. А. – Заявл. 14.05.2021; зареєстр. 19.05.2021 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 3. Комп’ютерна програма “Файловий клієнт і сервер на основі неіменованих каналів”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104680. Україна. / Лабжинський В. А. – Заявл. 14.05.2021; зареєстр. 19.05.2021 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 4. Комп’ютерна програма “Файловий клієнт і сервер на основі каналів FIFO”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104681. Україна. / Лабжинський В. А. – Заявл. 14.05.2021; зареєстр. 19.05.2021 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 5. Комп’ютерна програма “Файловий клієнт і сервер на основі черг повідомлень”: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104682. Україна. / Лабжинський В. А. – Заявл. 14.05.2021; зареєстр. 19.05.2021 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.