Матях Сергій Володимирович

Головна » Педагогічний склад » Матях Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: кандидат технічних наук (доктор філософії)

E-mail: serhii.matiakh@gmail.com

Матях Сергій Володимирович закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2001 році за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

З 2007 року по 2022 року займався викладацькою діяльністю на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистент, старший викладач, доцент.

З 2007 по 2010 роки по навчався в аспірантурі Інституту відновлюваної енергетики НАН України за спеціальністю «Перетворювання відновлюваних видів енергії».

У 2016 році захистив дисертацію «Чисельно-аналітичне моделювання нелінійних процесів переносу зарядів в фотоелектричних та електрохімічних перетворювачах енергії» за спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук (доктора філософії).

У липні 2022 році при розділенні кафедри АПЕПС продовжив роботу на кафедрі цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 15 років.

Навчальна робота

Доцент Матях С.В. останнім часом викладає дисципліни:

  • Проектування систем з розподіленими базами даних в енергетиці.
  • Якість та тестування програмного забезпечення.

Викладав дисципліни імітаційне моделювання, функціональне програмування.

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові праці, приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

Англійська, російська мови – вільно, німецька – пасивно.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Матях С.В. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання енергетичних процесів та систем.

Був і є відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт:

  • Відповідальний виконавець НДР «Дослідити електродинамічні, теплові та енергетичні процеси в комбінованих системах перетворювання енергії сонячного випромінювання в електричну та теплову енергію», шифр «Сонце-НТР», Державний реєстраційний №0118U002003. Терміни виконання: 01.01.2018 – 31.12.2022.

  • Відповідальний виконавець НДР «Розвинути і розробити методи аналізу електротеплового стану сонячних колекторів, фотобатарей і фототермічних модулів з урахуванням комплексу ускладнюючих факторів, обумовлених застосуванням нових функціональних матеріалів і концентраторів сонячного випромінювання» Державний реєстраційний №. Терміни виконання: 01.01.2023 – 31.12.2027.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1707-3519

Інша діяльність

Завідувач відділом сонячної енергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України, старший науковий співробітник.

Напрями наукової діяльності: сонячна енергетика, фотоелектричні перетворювачі енергії, комплексні рішення на основі відновлюваних джерел енергії, управління енергетичними кластерами, моделювання енергетичних процесів в сонячній енергетиці, чисельні методи моделювання нелінійних процесів, дослідження стійкості систем та виникнення збурень.

Нагороди

Публікації

Має 40 публікацій, з них 3 монографії.

Основні публікації

  1. Матях С.В., Рєзцов В.Ф. Модифікація адаптивного алгоритму для вирішення двовимірної задачі розподілу зарядів у фотоелектричних перетворювачах за умов наявності локалізованих зон з великими значеннями градієнта функції. Відновлювана енергетика. – 2017. – № 3 (50). – С. 18 – 21.
  2. Душина Г.П., Кармазін О.О, Анякін В.М., Матях С.В. Розробка електронної карти електричних мереж при створенні комплексної електронної інтерактивної карти потенціалу ВДЕ України “Відновлювана енергетика та енергоефективність ХХІ століття”, м. Київ, 27-29 вересня 2017р., С. 210-213.
  3. Матях С.В., Рєзцов В.Ф., Кудреватих О.О. Інтерактивна карта потенціалу сонячної енергії України. Відновлювана енергетика. – 2018. – № 4 (55). – С. 34-42.
  4. Матях С.В., Суржик Т.В., Рєзцов В.Ф. Визначення ефективності впровадження систем сонячного гарячого водопостачання. Відновлювана енергетика. – 2020. – № 1. – С. 17-22.
  5. Institute of Renewable Energy, NASU. History, Today and Prospects, Edited by Stepan Kudria Kyiv: Institute of Renewable Energy, NASU, 2020. – 114 р.
  6. Матях С.В., Суржик Т.В., Рєзцов В.Ф., Іванчук В.Ю. Напрями та перспективи розвитку сонячної теплоенергетики. Відновлювана енергетика. – 2021. – № 3. – С. 33-44.

Монографія

Відновлювані джерела енергії / За ред. С.О. Кудрі: монографія. Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. 392 с.