Мельниченко Артем Васильович

Головна » Педагогічний склад » Мельниченко Артем Васильович

Посада: асистент кафедри

E-mail: a.melnychenko.edu@gmail.com

Мельниченко Артем Васильович закінчив НТУУ «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році за спеціальністю „Інженерія програмного забезпечення”.

З 2017 року має досвід роботи в індустрії розробки програмного забезпечення.

У 2020 році вступив до аспірантури, де займається написанням дисертації на тему “Методи і алгоритми оптимізації розпізнавання образів на основі методів машинного навчання” за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення».

Навчальна робота

Асистент Мельниченко А.В. останнім часом викладає дисципліни:

  • «Об’єктно орієнтоване програмування»,
  • «Програмування паралельних та розподілених обчислень».

Керує дипломними роботами бакалаврів. Має наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

Англійська мова – рівень В2