Москаленко Юрій Володимирович

Головна » Педагогічний склад » Москаленко Юрій Володимирович

Посада: старший викладач кафедри

Вчений ступінь: доктор філософії

E-mail: yuramuv@gmail.com

Москаленко Юрій Володимирович закінчив Київський політехнічний інститут в 2016 році за спеціальністю “Програмне забезпечення систем”.

З 2016 року працюває на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистент, старший виклада.

У 2016 році поступив до аспірантури. У 2021 році захистив дисертацію доктора філософії на тему “Методи розпізнавання за діагностичним сигналом на основі гібридних нейронних мереж”.

Загальний стаж роботи складає 7 років.

Навчальна робота

Старший викладач Москаленко Ю.В. останнім часом викладає дисципліни:

 • “Оброблення надвеликих масивів даних”,
 • “Алгоритмізація та програмування. Частина 2”.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»).

Наукова діяльність

Москаленко Ю.В. є фахівцем з нейронних мережа.

Москаленко Ю.В. був виконавцем науково-дослідних робіт:

 • «Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС» (номер державної реєстрації:  0115U000329, строки виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016),
 • «Інтелектуальна обробка графічної інформації» (номер державної реєстрації: 0117U006081, 01.08.17 — 01.09.20).

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-0824-9201

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=y807wxMAAAAJ

Інша діяльність

Публікації

Має 15 публікацій, з них  1 стаття у виданнях, які входять до міжнародної науко-метричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. Шаповалова С. І., Москаленко Ю. В., Бараніченко О. М. Збільшення рецептивного поля нейронів згорткових нейронних мереж. Кібернетика та системний аналіз. 2023. Том 59. №2. С. 182-189.
 2. Shapovalova S., Moskalenko Y. Semantic segmentation accuracy improvement based on forced edge detection. Адаптивні системи автоматичного управління. 2019. Т. 2. №35.  С.79-87. DOI: 10.20535/1560-8956.35.2019.197435
 3. Shapovalova, S., Moskalenko, Yu.   Increasing the share of correct clustering of characteristic signal with random losses in self-organizing maps. Eastern-European Journal of  Enterprise Technologies. 2019. № 2/4(98). P. 13-21. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160670 (SCOPUS)
 4. Shapovalova S., Moskalenko Y. Rate increase of the objects classification on the convolutional neural networks with the self-organization maps implementation. Сучасні проблеми моделювання. 2020. Вип.17. С.145-155. DOI:10.33842/2313-125X/2019/17/145/155
 5. Москаленко Ю. В. Середовище моделювання нейронних мереж для розв’язання задачі кластеризації. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. 2019. Вип. 20. С. 68-78. DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2019-20.79-87 ISSN 2308-5916
 6. Shapovalova S., Moskalenko Y. Methods for increasing the classification accuracy based on modifications of the basic architecture of convolutional neural networks. ScienceRise. 2020. No 6 (71). P. 10–16. DOI:10.21303/2313-8416.2020.001550 ISSN 2313-6286.
 7. Шаповалова С.І., Мажара О.О., Москаленко Ю.В. Екстракція правил виведення нейронних мереж з представленням в форматі CLIPS. Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 19-ї Міжнародної науково-практичної конференції SAIT-2017. Київ. С.192-193.
 8. Москаленко Ю.В. Класифікація зашумлених діагностичних сигналів. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів. Київ. 2019. Т.2. С. 92.
 9. Москаленко Ю.В. Гібридні нейронні мереж на основі карт самоорганізації Кохонена Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем: матеріали V-ї Міжнар. наук.-техн. конф.  Дніпро. 2019. С. 133-134. DOI: 10.32434/cmocs-2019
 10. Куцик А.Я., Москаленко Ю.В. Підвищення точності семантичної сегментації. Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів. Київ. 2020. Т.2. С. 141.
 11. Shapovalova S., Moskalenko Y. Segmentation based problem solving on convolutional neural network. Modern Aspects of Software Devrlopment: 25 Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference of Software Specialists, June, 24, 2019. Kyiv: Igor Sikorsky KPI. 2019. P.47-53.