Онисько Андрій Ілліч

Головна » Педагогічний склад » Онисько Андрій Ілліч

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат військових наук

E-mail: oniskoandrij2020@gmail.com

Онисько Андрій Ілліч закінчив Харківський військовий університет в 1994 році за спеціальністю “Радіотехнічні засоби”.

З 1994 по 2018 рік служба у ЗС України.

З 2000 року займається викладацькою діяльністю на посадах – викладач, старший викладач, доцент.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 20.01.12.

В 2011 році отримав вчене звання доцента.

Загальний стаж роботи складає 33 роки.

Навчальна робота

Доцент Онисько А.І. останнім часом викладає дисципліни:

 • “Програмування алгоритмічних структур”,
 • “Інформаційне забезпечення безпеки комп’ютерних систем”.

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Основні публікації

 1. Assessment of Possibility of Modernization of Hierarchy Code Structure of Multidimensional Signal to Increase the Efficiency of Functioning of Educational and Training Telecommunication Systems/ Golubenko, O.Onysko, A.Lemeshko, A., …Zakharzhevskyi, A.Turovsky, O. CEUR Workshop Proceedingsthis link is disabled, 2022, 3149, pp. 154–162. ISSN:1613-0073 (Scopus)
 2. Онисько А.І. Застосування нових програмних продуктів в управлінні проектами/ А.І. Онисько, І.В. Семенишина, Я.В. Крупський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах . – Хмельницький національний університет. – 2020. – № 1 (65). – С. 88 – 95. ISSN 2219-9365  DOI: 10.31891/2219-9365
 3. Viacheslav Chmelov, Serhii Zhuk, Andrii Onysko, Oleksandr Tereshchenko “Interference Autocompensator Implementing the Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure”, 2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET). – 2022. – Lviv-Slavske, Ukraine. – pp.733-737. DOI: 10.1109/TCSET55632.2022.9767061
 4. Онисько А.І. Інформаційна система моніторингу в управлінні проектами/ М.М. Сасько, А.І. Онисько// Матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених і студ., м. Київ, 20–23 квіт. 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2021. – Т. 2. – С. 237-238.
 5. Аушева Н.М., Онисько А.І., Тарнавський Ю.А., Шаповалова С.І., Тихоход В.О. Створення освітньої програми «Цифрові технології в енергетиці» у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Сучасні проблеми геометричного моделювання: Тези доповідей 24 міжн. наук. – практ. конф.  Мелітополь. 08-09 вересня 2022 р. С. 3.
 6. Сидоренко Ю.В., Онисько А.І., Владіміров В.М. Створення підсистеми визначення площі перетвореного об’єкта. Сучасні проблеми геометричного моделювання: Тези доповідей 24 міжн. наук. – практ. конф.  Мелітополь. 08-09 вересня 2022 р. С. 29.

Навчальні посібники

 1. Бадаєв Ю.І.,Круш О.Є. Ричік С.В.Гурін А.Л. Функціональне програмування. Навчальний посібник. Гриф МОН (для викладання у всіх вузах України): НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2012. 131 с.
 2. Верлань А.А., Гурін А.Л. “Системи штучного інтелекту”: методичні вказівки до викононання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” денної форми навчання. К.: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2012. 20 с.
 3. Крячок О.С., Кузьменко І.М., Гурін А.Л., Круш О.Є. “Основи програмування та алгоритмічні мови-2: Спеціальні засоби мови програмування: Частина 2”: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напрямків підготовки “Програмна інженерія”. К.:НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2012. 40 с.
 4. Проектування та використання баз даних: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні системи” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Дацюк О.А., Бандурка О.І., Гурін А.Л. – Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 36 с.
 5. Геоінформаційні системи. ArcGIS 10.2. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студентів спеціальності 122 – “Комп’ютерні системи” денної форми навчання / Укладачі: Гурін А.Л., Дацюк О.А., Бандурка О.І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 78 с.

Монографія

 1. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій: монографія / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін..]; за заг. ред. Лук’яненко С.О., Шаповалової С.І.– К.: Розділ “Автоматизація оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд”, Видавничо-поліграфічне підприємство “ТЕКСТ”, 2013. С. 171-175
 2. Гурін А.Л. Інформаційне забезпечення системи моніторингу стану будівельних конструкцій АЕС/ А.Л. Гурін, О.Б. Васильева //Інформаційне і програмне забезпечення системи моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій: монографія / за загальною ред. Лук’яненко С.О. К.: “Текст”, 2015. С. 142-144