Шаповалова Світлана Ігорівна

Головна » Педагогічний склад » Шаповалова Світлана Ігорівна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: LanaShape@gmail.com

Шаповалова Світлана Ігорівна закінчила Київський політехнічний інститут в 1987 році за спеціальністю “Теплофізика”.

За розподілом працювала інженером кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем КПІ, через два роки поступила до аспірантури, а після її закінчення була прийнята на посаду асистента тієї ж кафедри.

З 1992 року займається викладацькою діяльністю на посадах – асистент, старший викладач, доцент.

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Автоматизоване формування моделей складних систем у середовищі штучного інтелекту” за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт (122 – комп’ютерні науки). В 2005 році отримала вчене звання доцента.

Навчальна робота

 

Шаповалова С.І. останнім часом викладає дисципліни:

 • “Методи та системи штучного інтелекту”,
 • “Методи та технології обчислювального інтелекту”,
 • Функціональне програмування: Erlang”.

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»).

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Згідно зі спрямованістю наукових досліджень кафедри і власній спеціалізації в галузі розробки програмного забезпечення систем штучного інтелекту.

Шаповалова С.І. приймає участь в науково-дослідній роботі кафедри, пов’язаній з автоматизацією діагностування обладнання ТЕС і АЕС та моніторингу стану навколишнього середовища.

Шаповалова С.І. була і є відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт:

 • «Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС» (номер державної реєстрації: 0115U000329, строки виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016),
 • «Інтелектуальна обробка графічної інформації» (номер державної реєстрації: 0117U006081, 01.08.17 – 01.09.20),
 • «Обробка графічної інформації в задачах діагностування та моніторингу» (номер державної реєстрації 0121U110721, 01.05.2021 – 01.05.2026).

Під керівництвом Шаповалової С.І. захистили дисертації аспіранти: Шараєвський Ю.Г. (2011 р.), Мажара О.О. (2016 р.), Москаленко Ю.В. (2021 р.).

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=35367847700&zone=

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=biglE98AAAAJ

 

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Була співавтором 5 монографій, які використовуються в навчальному процесі. Опублікувала більше 70 праць, серед яких багато публікацій зі студентами та аспірантами.

Основні публікації

 1. Shapovalova, S., Moskalenko, Yu. Increasing the share of correct clustering of characteristic signal with random losses in self-organizing maps. Eastern-European Journal of  Enterprise Technologies. 2019. № 2/4(98). P. 13-21. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160670 (SCOPUS)
 2. Шаповалова С.І., Кунатова О.А. Класифікація основних елементів тривимірних будівельних елементів BIM моделі. Сучасні проблеми моделювання. Вип.15. С.180-190. DOI:10.33842/2313-125X/2019/15/180/190.
 3. Шаповалова С.І., Бараніченко О.М. Розв’язання логічних задач на основі машинного навчання. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. 2019. Вип. 20. С. 121-130. DOI: 32626/2308-5916.2019-20.121-130
 4. Shapovalova S., Moskalenko Y. Semantic segmentation accuracy improvement based on forced edge Адаптивні системи автоматичного управління. 2019. Т. 2. №35. С.79-87. DOI: 10.20535/1560-8956.35.2019.197435
 5. Shapovalova S., Moskalenko Y. Rate increase of the objects classification on the convolutional neural networks with the self-organization maps implementation. Сучасні проблеми моделювання. Вип.17. С.145-155.DOI:10.33842/2313-125X/2019/17/145/155
 6. Шаповалова С.І. Формалізація представлення продукційних правил в Erlang. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки. 2020. Вип. 2 С.125-139. DOI:10.32626/2308-5916.2020-21.125-139
 7. Shapovalova Generation of test bases of rules for the analysis of productivity of logical inference engine. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. 2020. No. 3(13). P. 88–96. DOI:10.30837/ITSSI.2020.13.077.
 8. Шаповалова С. І., Мажара О. О. Визначення ефективності механізмів логічного виведення. Системи управління, навігації та зв’язку. 2020. Вип. 4 (62). С.81- 87. DOI:10.26906/SUNZ.2020.4.081
 9. Shapovalova , Moskalenko Y. Methods for increasing the classification accuracy based on modifications of the basic architecture of convolutional neural networks. ScienceRise. 2020. No 6 (71). P. 10–16. DOI:10.21303/2313-8416.2020.001550
 10. Ausheva N., Shapovalova S. Technologies of inference in software systems. Modern Problems of Modeling, 2022. No. 23, P. 11-20. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/120

Монографія

Аушева Н.М., Шаповалова С.І., Мажара О.О. Математичне забезпечення програмного інструментарію розробки систем екологічного моніторингу: монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка. 2017. 148 с.