Шушура Олексій Миколайович

Головна » Педагогічний склад » Шушура Олексій Миколайович

Посада: професор

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: leshu@i.ua

Шушура Олексій Миколайович у 1998 р. закінчив з відзнакою Донецький державний університет за спеціальністю «Прикладна математика».

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, тема «Методологічні основи побудови інформаційних технологій для автоматизації управління складними системами на принципах нечіткої логіки», дата захисту – 8 листопада 2018 року, ДУТ, м. Київ.

Доцент по кафедрі системного аналізу і моделювання, 2006р.

З 1998 по 2001 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Донецького національного університету. З 2002 по 2004 рік – старший викладач, доцент кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Донецького державного інституту штучного інтелекту. З 2004 по 2010 рік – доцент, а потім завідувач кафедри системного аналізу і моделювання Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

У період з травня 2009 року по лютий 2011 року – стипендіат Президента України для молодих вчених.

У період 2011-2013 років – доцент та в.о. завідувача кафедри комп’ютеризованих систем управління Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». У 2013 році перейшов на посаду доцента кафедри системного аналізу і моделювання ДВНЗ «ДонНТУ», а після евакуації навчального закладу до м. Покровська був переведений на кафедру комп’ютерних наук, де і працював доцентом до 2017 року.

З 2017 по 2019 рік  – завідувач кафедри системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

З листопада 2019 року по теперішній час  – професор кафедри цифрових технологій в енергетиці. Загальний науково-педагогічний стаж роботи складає 21 рік.

Навчальна робота

Професор Шушура О.М. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Комп’ютерне моделювання»,
 • «Нечітке моделювання та управління».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Під керівництвом Шушури О.М. студенти ставали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація” (2010 р., 2012 р.).

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 25353 від 21.06.2019, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов»

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

https://scholar.google.com/citations?user=beUGko0AAAAJ&hl=uk&authuser=2

Шушура О.М. є фахівцем з нечіткої логіки, інформаційних технологій, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем. Активно бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.861.05 у Державному університеті телекомунікацій як офіційний опонент при захисті дисертацій.

Під науковим керівництвом Шушури Олексія Миколайовича було підготовлено та захищено 4  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-3200-720X

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57750928700

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=beUGko0AAAAJ&hl=uk&authuser=2

 

Нагороди

Публікації

Має 107 публікацій, з них  101 наукова, 6 навчально-методичного характеру, 2 публікації у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. Shushura, O. M., Asieieva, L. A., Nedashkivskiy, O. L., Havrylko, Y. V., Moroz, Y. O., Smailova, S. S., & Sarsembayev, M. (2022). Simulation of information security risks of availability of project documents based on fuzzy logic . Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(3), 64-68. DOI : 10.35784/iapgos.3033
 2. Oleksii Shushura, Liudmyla Asieieva, Iryna Husyeva, Mykhailo Stepanov, Oksana Datsiuk. Construction of Membership Functions in Fuzzy Modeling Tasks using the Analytic Hierarchy Process. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, Vol. 9, No.3, pp. 2702-2707, 2020. DOI :30534/ijatcse/2020/33932020
 3. Шушура О. М. Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. № 1. С. 54–59. ISSN 2412-4338
 4. Шушура О. М. Нечітке логічне виведення на основі теорії питальників. Штучний інтелект. 2018. № 1. С. 56–61. ISSN 1561-5359
 5. Шушура О. М. Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2018. № 2. С. 28–32. DOI: 10.31673/2412-4338-2018-0-2-28-32
 6. Шушура О. М. Структури даних інформаційної технології нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів. Зв’язок. 2018. № 1. С. 21–24. ISSN 2412-9070
 7. Shushura O. M. Infological modeling of information systems subject industries in solving of fuzzy control tasks. Зв’язок. 2018. № 2. С. 53–56. ISSN 2412-9070
 8. Шушура О. М. Автоматизація формування функцій належності багатьох змінних при побудові інформаційних технологій для нечіткого управління. Сучасний захист інформації. 2018. № 2. С. 77–81. ISSN 2409-7292
 9. Шушура О. М. Довбешко С.В., Золотухіна О.А., Асєєва Л.А. Фактори створення стратегії безпеки інформаційних технології сучасного підприємства. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2019. № 2(63). С. 5–13. DOI: 10.31673/2412-4338.2019.020513
 10. Шушура О. М., Сторчак К.П, Бондарчук А.П., Золотухіна О.А. Формалізація задачі управління в інтелектуальних інформаційних технологіях на принципах нечіткої логіки. Зв’язок. 2019. № 3. С. 3–7. ISSN 2412-9070
 11. Асєєва Л.А., Шушура О.М. Оцінка ризиків конфіденційності інформаційної безпеки проектів на основі нечіткої логіки. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2021. № 1(70). С. 88–95. DOI:10.31673/2412-4338.2021.0108895