Сидоренко Юлія Всеволодівна

Головна » Педагогічний склад » Сидоренко Юлія Всеволодівна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: suliko3@ukr.net

Сидоренко Юлія Всеволодівна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1989р. за спеціальністю «Прикладна математика».

З 1989 по 2022 рік працювала в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на посадах інженера-програміста, асистента, старшого викладача, доцента кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

У 1997 році поступила до аспірантури. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Деформаційне моделювання об’єктів на основі політочкових перетворень» за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» (122 «Комп’ютерні науки»).

У 2005 році отримала вчене звання доцента по  кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

У липні 2022 році при розділенні кафедри АПЕПС перейшла на посаду доцента кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 33 роки.

Навчальна робота

Доцент Сидоренко Ю.В. викладає дисципліни:

 • «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика»,
 • «Комп’ютерна графіка»,
 • «Геометричне моделювання об’єктів на основі нелінійних перетворень».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Під керівництвом Сиидоренко Ю.В., студенти кафедри ставали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (Городецький Микола Вадимович зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 навчального року зі спеціалізації «прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика»).

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Сидоренко Ю. В. є фахівцем з візуалізації графічної інформації, політочкових перетворень, графічного моделювання процесів та систем.

Приймала участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Інтелектуальна обробка графічної інформації» (номер державної реєстрації: 0117U006081, 01.08.17 – 01.09.20),
 • «Обробка графічної інформації в задачах діагностування та моніторингу» (номер державної реєстрації 0121U110721, 01.05.2021 – 01.05.2026).

Сидоренко Юлія Всеволодівна вносить вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів: має захищеного здобувача, керує підготовкою  аспірантів.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1953-0410

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57223030605

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=itusEucAAAAJ&hl=uk

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має більше 150 публікацій, з них більше 100 наукових, 7 – навчально-методичного характеру, має статті у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus, та Web of Science.

Основні публікації

 1. Sidorenko Yu, Kryvda O., Leshchynska I. System of modeling of structural elements of ventilation systems by polycoоrdinate transformations. Strength of Materials and Theory of Structures. 2020. No. 104. P. 221-228. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.104. 221-228 (Web of Science)
 2. Сидоренко Ю.В., Шалденко О.В. Вагові політочкові перетворення при моделюванні можливих результатів пластичної хірургії. Сучасні проблеми моделювання. 2019. – Вип.15. – С. 151-161. DOI: 10.33842/2313-125X/2019/15/151/160
 3. Сидоренко Ю.В., Бадаєв Ю.І. Геометричне моделювання складних об’єктів на основі політочкових відображень відрізків прямих. Сучасні проблеми моделювання. 2019. -Вип.16.-С.17-24. DOI: 10.33842/2313-125X/2019/16/17/24
 4. Сидоренко Ю.В., Шалденко О.В. Візуалізація об’єктів політочкових перетворень за допомогою інтерполяційної функції Гауса. Сучасні проблеми моделювання. 2020.- Вип.17.-С.108-114. DOI: 10.33842/2313-125X/2019/17/108/114
 5. Сидоренко Ю.В., Залевська О.В. Підвищення точності алгоритму політочкових перетворень. Прикладна геометрія та інженерна графіка.  2020, вип.97  —  С.129-135.    DOI:10.32347/0131-579x.2020.97.129-135
 6. Ванін В.В., Залевська О.В., Сидоренко Ю.В. До питання стійкості чисельних методів математичної моделі динамічної системи. Прикладна геометрія та інженерна графіка 2020, вип.98  —  С.35-42. DOI: 10.32347/0131-579x.2020.98.35-42
 7. Сидоренко Ю.В., Городецький М.В. Аналіз роботи алгоритму інтерполяційної функції Гауса на елементарних алгебричних функціях. Сучасні проблеми моделювання. 2020.- Вип.19.-С.138-145. DOI:10.33842/22195203/2020/19/138/145
 8. Sydorenko Yu. V., Horodetskyi M.V. Modification of the algorithm for selecting a variable parameter of the Gaussian interpolation function. Control Systems and Computers, 2020, Issue 6 (290), pp. 21-28. DOI: 10.15407/csc.2020.06.021
 9. Ванін В.В., Залевська О.В., Сидоренко Ю.В., Войтович А.В. Аналіз методів моделювання розповсюдження звуку у хвилеводі. Сучасні проблеми моделювання. 2021. Вип.21. С.47-53. DOI: 10.33842/22195203/2021/21/47/53
 10. Залевська О.В., Яблонський П.Н., Фіногенов О.Д., Сидоренко Ю.В, Ситник А.Ю. Реалізація алгоритму фрактального стиснення графічного зображення. Сучасні проблеми моделювання. 2021. Вип.22. С.48-55. DOI: 10.33842/22195203/2021/22/48/55
 11. Залевська О.В., Яблонський П.М., Сидоренко Ю.В., Мірошниченко І.В., Ситник А.Ю. Удосконалення методу та алгоритму фрактального стиснення графічного зображення. Прикладна геометрія та інженерна графіка. 2021. Вип.100. С.118-125. DOI: 32347/0131-579X.2021.100.118-125
 12. Zalevska, O., Sydorenko, I., Naidysh, A., Finogenov, O., Yablonskyi, P., Ladogubets, T., & Miroshnichenko, I. (2021, February). Construction and Study of the Mathematical Model for the System Using Three-Dimensional Cellular Automata. In 2021 IEEE 16th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) (pp. 49-52). IEEE doi: 10.1109/CADSM52681.2021.9385235 (SCOPUS)
 13. Сидоренко Ю.В., Залевська О.В., Городецький М.В., Найдиш А.В. Рeculiarities of location of basic nodes of Gausfunction on the example of spiral-curved curves. Сучасні проблеми моделювання, 2022, Вип.23, С.151-158. http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/3041
 14. Сидоренко Ю.В., Залевська О.В., Городецький М.В.,Спірінцев Д.В. Аналіз поведінки похибки обчислень при Гаус-інтерполяції функції Рунге. Сучасні проблеми моделювання, 2022. Вип.23, С.159-167. http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/3042

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

Сидоренко Ю.В. має 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права