Тихоход Володимир Олександрович

Головна » Педагогічний склад » Тихоход Володимир Олександрович

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: v.tikhokhod@gmail.com

Тихоход Володимир Олександрович закінчив Кам’янець-Подільський національний університет в 2003 році.

З 2004 по 2007 роки навчався в аспірантурі інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Програмні засоби дослідження багатозв’язних динамічних систем, що описуються інтегральними рівняннями” за спеціальністю 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем.

З 2008 по 2022 роки працював на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: старший викладач, доцент.

У липні 2022 році при розділенні кафедри АПЕПС перейшов на посаду доцента кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Навчальна робота

Тихоход В.О. викладав дисципліни:

 • «Математичні методи дослідження операцій», «Компонентне програмування»,
 • «Розподілена обробка даних-1»,
 • «Організація баз даних та знань-2»,
 • «Технології розподілених систем та паралельних обчислень».

Останнім часом викладає дисципліну

 • «Технології розробки програмного забезпечення».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

 

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

До сфери наукових та практичних інтересів Тихохода В.О. відносяться питання застосування інтегральних рівнянь при дослідженні динамічних систем, застосування геоінформаційних технологій в телематичних системах, дослідження та застосування сучасних методів та засобів програмування та побудови інформаційних систем, веб-сервісів, розподілених та хмарних технологій.

Приймав участь у науково-дослідній роботі:

 • «Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС» (номер державної реєстрації:  0115U000329, строки виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016).

Має великий досвід практичної діяльності, пов’язаної з розробкою інформаційних, геоінформаційних, телематичних систем, систем електронної комерції тощо.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-1525-4770

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190401701

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8jB5oXsAAAAJ&hl=ru

Основні публікації

 1. Верлань А.Ф. Комбинированные квадратурные алгоритмы реализации антегральных моделей многосвязных динамических систем / А.Ф. Верлань, В.А. Тихоход // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць. — 2008. — Вип. 1. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет.
 2. Федорчук В.А. Адаптивні алгоритми розв’язування систем інтегральних рівнянь / В.А. Федорчук, В.О. Тихоход // Моделювання та інформаційні техно¬логії: зб. наук. праць. — 2009. — Вип. 54.
 3. Іванюк В.А. Інтегральні моделі ірраціональних та трансцендентних ланок / В.А. Іванюк, В.О. Тихоход, С.Ю. Протасов // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. — 2011. — Вип. 5.
 4. Верлань Д.А. Алгоритмы численной реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью / Д.А. Верлань, В.А. Тихоход// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць. — 2014. — Вип. 11. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет. — С. 20-29.
 5. Тихоход В.А. Реализация интегральных динамических моделей с помощью квадратурных формул открытого типа / В.А. Тихоход // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – 2012. – Вип.6. – с. 197-207.
 6. Сытник А.А. Применение измерительных преобразователей неселективного действия в многосвязных системах управления / А.А. Сытник, С.Ю. Протасов, В.А. Тихоход // Электронное моделирование. — К., — Том. 36., No 2. — С. 113-119.
 7. Путренко В.В. Розробка геостатистичних моделей інтелектуального аналізу забруднення повітря / В.В. Путренко, В.О. Тихоход // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — Том 4. — No 10(76)(2015): Экология. Технологии и оборудование пищевых производств. — С. 21-26.
 8. Федорчук В.А. Оценка работоспособности автоматических систем на основе анализа устойчивости / Федорчук В.А., Митько Л.А., Тихоход В.А.// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць. — 2014. — Вип. 10. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет. — С. 183-191.

Свідоцтва авторського права

 1. Свідоцтво авторського права на твір: Назва об’єкту ІВ – Комп’ютерна програма “Система керування базою даних моніторингу гідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС”. –   № 69118 дата 13.12.2016.
 2. Свідоцтво авторського права на твір: Назва об’єкту ІВ – Комп’ютерна програма “Комп’ютерна програма керування проектно- довідковою інформацією об’єктів гідрогеологічного моніторингу”. –   № 69120 дата 13.12.2016.
 3. Свідоцтво авторського права на твір: Назва об’єкту ІВ – Комп’ютерна програма “Засоби просторового аналізу даних моніторингугідрохімічного стану підземних вод у зоні споруд АЕС”. –   № 69119 дата 13.12.2016.

Монографія

 1. Інформаційне і програмне забезпечення системи моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанція / [Лук’яненко С.О., Гайдаржи В.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О. — К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2015.